Rękodzieła Seniorów

Miniaturka artykułu Rękodzieła Seniorów

Rękodzieła Seniorów

Aktualności dla seniora

W ramach projektu pn. Aktywny Senior w Gminie Borki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0149/20, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2. Usługi Społeczne i zdrowotne, realizowane są również zajęcia rękodzielnicze. Warsztaty odbywają się w każdy czwartek w Klubie Seniora […]
Więcej
Miniaturka artykułu Odkrywanie smaków i kolorów Indii na warsztatach kulinarnych, pn. Smakuj Życie

Odkrywanie smaków i kolorów Indii na warsztatach kulinarnych, pn. Smakuj Życie

Aktualności dla seniora

W marcu, w ramach projektu pn. Aktywny Senior w Gminie Borki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0149/20, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2. Usługi Społeczne i zdrowotne, Seniorzy biorący udział w projekcie mieli okazje uczestniczyć w warsztatach kulinarny, pn. […]
Więcej
Miniaturka artykułu Warsztaty z cyklu “Bezpieczny Senior” w ramach projektu “Aktywny Senior w Gminie Borki”

Warsztaty z cyklu “Bezpieczny Senior” w ramach projektu “Aktywny Senior w Gminie Borki”

Aktualności dla seniora

W dniu 06.03.2023 r. odbyły się drugie już warsztaty z cyklu „Bezpieczny Senior”, realizowane w ramach projektu pn. Aktywny Senior w Gminie Borki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0149/20, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2. Usługi Społeczne i zdrowotne. […]
Więcej
Miniaturka artykułu Warsztaty SMAKUJ ŻYCIE z udziałem Dietetyka w ramach projektu “Aktywny Senior w Gminie Borki”

Warsztaty SMAKUJ ŻYCIE z udziałem Dietetyka w ramach projektu “Aktywny Senior w Gminie Borki”

Aktualności dla seniora

W dniu 06.03.2023 r. Seniorzy z Klubu Seniora w m. Borki i Klubu Seniora w m. Stara Wieś uczestniczyli w warsztatach kulinarnych pn. Smakuj Życie, realizowanych w ramach projektu pn. Aktywny Senior w Gminie Borki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku […]
Więcej
Miniaturka artykułu Na przygodę z tańcem nigdy nie jest za późno. W ramach projektu pn. “Aktywny Senior w Gminie Borki” rozpoczęły się warsztaty pn. “KURS TAŃCA”

Na przygodę z tańcem nigdy nie jest za późno. W ramach projektu pn. “Aktywny Senior w Gminie Borki” rozpoczęły się warsztaty pn. “KURS TAŃCA”

Aktualności dla seniora

“W drugiej połowie lutego b.r. w ramach projektu pn. Aktywny Senior w Gminie Borki rozpoczęła się realizacja zajęć taneczno-muzycznych pn. Kurs Tańca. Zajęcia mają na celu zwiększanie sprawności fizycznej uczestników projektu oraz kształtowanie poczucia rytmu, estetyki i harmonii ruchów. Ponadto pozwolą uczestnikom projektu zaspokoić naturalną potrzebę ruchu, dając satysfakcję i poczucie spełnienia. Podczas pierwszego spotkania […]
Więcej
Miniaturka artykułu Pierwsze zajęcia informatyczne pn. SENIOR W SIECI w ramach projektu “Aktywny senior w Gminie Borki”

Pierwsze zajęcia informatyczne pn. SENIOR W SIECI w ramach projektu “Aktywny senior w Gminie Borki”

Aktualności dla seniora

W dniach 23.02.2023 r. i 02.03.2023 r. w Klubie Seniora w Borkach i w Klubie Seniora w Starej Wsi odbyły się pierwsze zajęcia informatyczne pn. Senior w Sieci, realizowane w ramach projektu pn. Aktywny Senior w Gminie Borki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata […]
Więcej
Miniaturka artykułu Warsztaty pn. Bezpieczny Senior w ramach projekty Aktywny Senior w Gminie Borki

Warsztaty pn. Bezpieczny Senior w ramach projekty Aktywny Senior w Gminie Borki

Aktualności dla seniora

W dniu 28.02.23 r. Seniorzy biorący udział w projekcie pn. Aktywny Senior w Gminie Borki wzięli udział w warsztatach pn. Bezpieczny Senior. Cykl spotkań ma na celu zapoznanie uczestników projektu z zagadnieniami dotyczącymi zagrożeń z różnych dziedzinach życia społecznego. Podczas warsztatów prowadząca Pani Monika Guz zapoznała uczestników z pojęciem oszustwa oraz przedstawiła różne rodzaje oszustw […]
Więcej
Miniaturka artykułu Spotkanie Noworoczne w ramach projektu pn. Aktywny Senior w Gminie Borki

Spotkanie Noworoczne w ramach projektu pn. Aktywny Senior w Gminie Borki

Aktualności dla seniora

W dniu 16.02.2023 r. w Starej Wsi, odbyło się Spotkanie Noworoczne Seniorów- impreza karnawałowa dla członków Klubu Seniora w Borkach i Starej Wsi. Spotkanie okazało się świetną okazją do integracji. Czas imprezy umiliły wspólne tańce, śpiew, opowiadanie dowcipów oraz pogawędki na przeróżne tematy. Spotkanie Noworoczne zorganizowane zostało w ramach projektu pn. Aktywny Senior w Gminie […]
Więcej