Dostępność to dostępna komunikacja

Logo fundacji My Słowianie

Logo Gminy Borki z dopiskiem: GMINA PODWÓJNYCH KORZYŚCILogo w kolorze zielonym Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Borkach

 

Dostępność to dostępna komunikacja

Osoby, które maja trudności w korzystaniu z tradycyjnych sposobów komunikacji, takich jak mowa, tekst pisany potrzebują wsparcia w komunikacji i zrozumieniu informacji mówionych oraz pisanych.

Kto potrzebuje wsparcia w komunikacji

Obrazek przedstawia kwadrat z szachownicą na której widnieje obrys twarzy ludzkiej ze znakiem zapytania w środkuiemOsoby z niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu i z problemami z czytaniem potrzebują wsparcia w postaci komunikacji alternatywnej i wspomagającej, w skrócie od słów w języku angielskim AAC.
Wśród nas są także osoby, które mają trudności z czytaniem z powodu na przykład dysleksji.

Komunikacja alternatywna i wspomagająca to metody i specjalne narzędzia, które pozwalają na porozumiewanie się osobom, które nie mówią lub mają z tym trudności.

Komunikacja alternatywna i wspomagająca to mogą być gesty, obrazki, symbole, przedmioty.

Obrazek przedstawia kwadrat z szachownicą na której widnieje oko pół otwarte

Osoby z niepełnosprawnością wzroku, które widzą słabiej i trudno im przeczytać tekst napisany na kartce lub widoczny na ekranie monitora.

Osobom niedowidzącym pomaga, jeśli napisany tekst ma większą czcionkę i odpowiedni kontrast.

Obrazek przedstawia kwadrat z szachownicą na której widnieje człowiek podpierający się laską

Osoby niewidome nie mogą przeczytać żadnego tekstu napisanego na kartce lub widocznego na ekranie monitora.

 

Osobom niewidomym pomaga, jeśli tekst jest napisany językiem możliwym do odczytania za pomocą dotyku, na przykład alfabetem Braila. Osobom niewidomym pomaga także, jeśli informacje tekstowe zamieszczone na stronach internetowych mogą być odczytywane maszynowo. Wtedy zamiast osoby niewidomej tekst czyta maszyna.

Obrazek przedstawia kwadrat z szachownicą na której widnieje ucho z przekłutym prętem

Osoby z niepełnosprawnością słuchu czyli osoby niedosłyszące lub osoby g/Głuche.

 

Takie osoby potrafią czytać, jednak język polski jest dla nich często językiem obcym. Dlatego osoby z niepełnosprawnością słuchu, aby właściwie zrozumieć informację mówioną lub pisaną potrzebują wsparcia.

Osobom z niedosłyszącym w rozumieniu informacji mówionej pomogą nowoczesne narzędzia, takie jak pętla indukcyjna.

Osobom g/Głuchym w rozumieniu informacji mówionej pomoże tłumacz polskiego języka migowego, w skrócie PJM. Taki tłumacz, na przykład w urzędzie może być dostępny na miejscu albo online.

Obrazek przedstawia kwadrat z szachownicą z obrysami mapyna której widnieje człowiek idący zygzakiem od jednego punktu do drugiego

Jeżeli jakaś osoba przyjedzie do Polski z innego kraju nazywamy ją cudzoziemcem.

Dla cudzoziemca język polski jest językiem obcym.

Cudzoziemcom trudno zrozumieć skomplikowane informacje mówione i pisane. Takim osobom pomoże nasza wyrozumiałość oraz informacje przygotowane jako tekst łatwy do czytania i rozumienia.

Obrazek przedstawia kwadrat z niebieskim tłem, na którym widnieje człowiek z książką. Na książce jest dłoń ze wskazanym kciukiem do góry

 

Ten symbol umieszczony przy tekście oznacza, że informacje są dostępne jako tekst łatwy do czytania i rozumienia.

Taki tekst przygotowuje specjalista, a tekst podlega procesowi certyfikacji.

Teksty łatwe do czytania i rozumienia pomagają osobom:

 • z niepełnosprawnością intelektualną
 • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • z trudnościami w czytaniu
 • starszym
 • cudzoziemcom
 • wszystkim, którym zależy na szybkiej i jasnej informacji

Dostępna komunikacja wpływa na dostępność informacji.

Jeżeli nie wiesz w jaki sposób, jaką metodą wspomóc osobę z trudnościami w komunikacji bądź uprzejmy i otwarty na kontakt.

Każdemu czasem zdarza się czegoś nie rozumieć, więc każdy potrzebuje czasem wsparcia.

 

Dostępność to dostępna komunikacja i informacja

Logo Gminy Borki z dopiskiem: GMINA PODWÓJNYCH KORZYŚCI

Logo w kolorze zielonym Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w BorkachLogo fundacji My Słowianie

 

Jednym z filarów dostępności jest dostępność komunikacyjna i informacyjna. Najprościej rozumiana dostępność komunikacji i informacji to używanie metod i narzędzi wspierających komunikację osobom z utrudnieniami oraz zapewnianie, by informacje były podawane na kilka sposobów tzn. np. w polskim języku migowym jako nagranie filmu, w języku łatwym do czytania i rozumienia jako osobna informacja, z napisami (jeśli udostępniamy film), audiodeskrypcją, czyli opisem za pomocą słów tego, czego nie zobaczy osoba niewidoma (jeżeli udostępniamy film lub obraz).

Akty prawa zobowiązują do przygotowywania informacji w sposób dostępny dla wszystkich oraz zapewniania ułatwień w komunikacji osobom, które tego potrzebują. Takie ułatwienia to tłumacz lub osoba znająca polski język migowy (PJM), narzędzia komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) oraz a może przede wszystkim wzajemne zrozumienia swoich potrzeb, empatia i życzliwość.

D jak dostępność

Logo Gminy Borki z dopiskiem: GMINA PODWÓJNYCH KORZYŚCI Logo fundacji My Słowianie Logo w kolorze zielonym Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Borkach

 

Dostępność jest pojęciem używanym do określenia możliwości korzystania z usług, produktów oraz uczestniczenia w wydarzeniach przez jak największą liczbę osób.

Dostępny to znaczy: łatwy do osiągnięcia, nietrudny do zdobycia.

Dostępność dotyczy nas wszystkich i sprzyja tworzeniu otwartej, przyjaznej przestrzeni społecznej.

Dostępność otwiera drogę do samodzielności i samostanowienia osobom ze szczególnymi potrzebach.

Osoba ze szczególnymi potrzebami to:

 • Osoba z niepełnosprawnością
 • Osoba starsza
 • Cudzoziemiec
 • Osoba z małym dzieckiem
 • Osoba z bagażem, na przykład dużą walizką

Obszary dostępności

       • Architektoniczny  Dotyczy dostępności budynków. Z dostępem architektonicznym mamy do czynienia, gdy dbamy o swobodne korzystanie z budynku osób z utrudnieniami w poruszaniu się.                                       

Dostęp architektoniczny to także możliwość wstępu do budynku z psem asystującym.

 

Dostęp architektoniczny to także informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.
Taka informacja umożliwi bezpieczne poruszanie się po budynku na przykład   osobie niewidomej.

 

 • Cyfrowy Dostępność cyfrowa to możliwość korzystania ze stron internetowych i aplikacji osobom ze szczególnymi potrzebami, na przykład osobom g/Głuchym lub niewidomym.

 

       •  Informacyjno-komunikacyjny  Dostępność informacji i komunikacji to zamieszczanie informacji w sposób możliwy do właściwego odbioru przez osoby o szczególnych potrzebach, na przykład osoby z niepełnosprawnością intelektualną czy g/Głuche. Taką dostępność zapewniają odpowiednie narzędzia i usługi, na  przykład tłumaczenie treści na polski język migowy lub  korzystanie z usługi tłumacza online lub na miejscu.

Koordynator dostępności 
Osoba, która pomaga osobom ze szczególnymi potrzebami w korzystaniu z usług i wydarzeń oraz urzędnikom w odpowiadaniu na potrzeby tych osób.

Koordynator jest wyznaczony w każdej instytucji publicznej, na  przykład w Urzędzie Gminy.

Misją dostępności jest czynienie świata w równym stopniu otwartym i przyjaznym dla każdej osoby, tak by wspierać jej niezależność i potrzebę samostanowienia.

Plik pod nazwą D jak dostępność do pobrania tutaj

20 maja 2021 r. Światowy Dzień Świadomości Dostępności

Logo Gminy Borki z dopiskiem: GMINA PODWÓJNYCH KORZYŚCI Logo fundacji My Słowianie Logo w kolorze zielonym Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Borkach

 

 

Na całym świecie w trzeci czwartek maja obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Dostępności (Global Accessibility Awareness Day).  Początki tego święta sięgają roku 2011 i są związane z amerykańskim twórcą stron internetowych Joe Devonem, który właśnie wtedy w treściach publikowanych na swoim blogu zaczął poruszać ważną tematykę  użyteczności stron internetowych dla ich odbiorców. Dzisiaj świat gremialnie postrzega dostępność jako ważny czynnik życia społecznego, a za jego rdzeń uznaje różnorodność potrzeb odbiorców usług, produktów i treści.

Również Gmina Borki razem z fundacją My Słowianie włącza się w promowanie idei dostępności. W tym roku dzień 20 maja rozpoczyna akcję Miesiąca Wiedzy o Dostępności. Każdego tygodnia na stronie internetowej i w mediach społecznościowych będą pojawiać się kolejne części Przewodnika po Dostępności. Już dzisiaj mogą się Państwo zapoznać z informacjami umieszczonymi pod hasłem D jak Dostępność.

Każdy tydzień to nowa wiedza, która w formie skondensowanej, w postaci praktycznego Przewodnika po Dostępności zostanie oddana do Państwa dyspozycji w trzeci czwartek czerwca.

KOBIETA GOSPODARNA WYJĄTKOWA

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie wraz z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich zapraszają na konkurs „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”.

W roku obecnym Panie z Kół Gospodyń Wiejskich będą rywalizowały w 3 kategoriach konkursowych:

 1. „Ciasto jak dawniej” – na najlepszy tradycyjny wypiek cukierniczy.
 2. „Ziołowe skarby kulinarne” – na najlepszą potrawę z wykorzystaniem lubelskich ziół.
 3. „Serweta inspirowana tradycją” – na najpiękniejszy wyrób rękodzielniczy.

Wszelkie informacje znajdziecie Państwo pod adresem: http://lubelskie.ksow.pl/aktualnosc/konkurs-kobieta-gospodarna-wyjatkowa-2021

Czekają atrakcyjne nagrody.

Rozporządzenie Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radzyniu Podlaskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radzyniu Podlaskim informuje, że dnia  26.03.2021r. zostało opublikowane Rozporządzenie Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radzyniu podlaskim w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie miasta Radzyń Podlaski oraz gmin: Radzyń Podlaski, Wohyń, Komarówka Podlaska, Kąkolewnica, Borki, Ulan Majorat i Czemierniki powiatu radzyńskiego obejmującego obwody łowieckie nr 68,67,69,83,39,53,42,82,56,70,55,84,98.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego pozycja 430Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego ciąg dalszy - druga strona

 

Zarządzenie nr 52 Wójta Gminy Borki z dnia 30 marca 2021 r.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany lokalizacji  pomnika upamiętniającego poległych za wolność i niepodległość Polski w latach 1939-45.

Konieczność zmiany lokalizacji ww. pomnika wynika  z realizacji projektu „Nowa odsłona Gminy Borki – Rewitalizacja” oraz pracami budowlanymi jakie będą prowadzone na działce nr 645/1 położonej w miejscowości Wola Osowińska.

Dokumenty do pobrania: Zarządzenie załącznik nr 1 – ankieta

Ankietę można również wypełnić online poprzez stronę konsultacji