Akademia Wójta

Akademia Wójta powstała jesienią 2011 roku. W spotkaniach Akademii uczestniczą burmistrzowie i wójtowie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z obszaru całej Polski. Pracując w małych 20-osobowych grupach mają okazję dyskutować o ważnych problemach dotyczących samorządów. Akademia Wójta jest projektem fundacji Wspomagania Wsi powstałym we współpracy z Mazowieckim Stowarzyszeniem Gmin na Rzecz Budowy Społeczeństwa Informacyjnego.

12  Wyzwania, przed jakimi stoi polska wieś są cały czas duże a dostępne środki na rozwój i rewitalizację nieporównywalnie mniejsze od tych w dużych aglomeracjach. Głównymi problemami, z jakimi borykają się małe wiejskie samorządy to budowa wodociągów, kanalizacji, remonty szkół. Dlatego istotne jest wsparcie zarówno dla organizacji pozarządowych jak i procesów konsultacji społecznych m.in. w tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W dniach 13-15 kwietnia 2016 roku w Spale odbyła się kolejna edycja Akademii Wójta, na którą udał się Wójt Radosław Sałata. Tematem przewodnim spotkania były najnowsze zmiany w prawie, w szczególności dotyczące prawa zamówień publicznych, partnerstw publiczno-prywatnych i nowej polityki rodzinnej. W panelach dyskusyjnych poruszano tematy ładu przestrzennego w gminach, partnerstwa publiczno-prywatnego jako uzupełnienia środków unijnych.

Tak bogate w doświadczenia spotkanie jest drogowskazem dla młodych rządzących w skutecznym kierowaniu samorządem.

KOMUNIKAT O KONIECZNOŚCI PRZESTRZEGANIA ZASAD STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

KOMUNIKAT O KONIECZNOŚCI PRZESTRZEGANIA ZASAD STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

Pszczoły i inne owady zapylające są niezbędne w efektywnej produkcji wielu roślin uprawnych. Osoby stosujące środki ochrony roślin musza mieć świadomość ryzyka wystąpienia zatrucia pszczół.

 

Aby unikać masowych zatruć pszczół środkami ochrony roślin

należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

 

  1. Nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół na kwitnące rośliny uprawne i chwasty lub rośliny pokryte spadzią.
  2. Bezwzględnie przestrzegać informacji zawartych w etykiecie stosowania środka ochrony roślin, dotyczących bezpieczeństwa dla pszczół.
  3. Zabiegi wykonywać wieczorem po dziennym oblocie pszczół, dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół.
  4. Nie stosować środków owadobójczych w pobliżu pasiek.
  5. Współpracować z pszczelarzami. Ewentualność zatrucia pszczół ulegnie znacznemu zmniejszeniu dzięki ścisłej współpracy pszczelarzy i stosujących środki ochrony roślin.
  6. Należy tak dobierać środki ochrony roślin, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na organizmy niebędące celem zabiegu w szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Opryskanie pszczół cieczą robocza powoduje zamoczenie skrzydeł, co utrudnia bądź uniemożliwia im dalszy lot i powrót do ula. Ponadto, w wyniku przejęcia obcego zapachu środka chemicznego, pszczoły powracające do ula sątraktowane, jako obce, nie zostają wpuszczone do gniazda lub giną za żądlone przez pszczoły strażniczki.

Zgodnie z art.76 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2015 r. poz.547 z późn.zm.), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska (…), podlega karze grzywny.

Chopin, Zamek Lubelski i sukces Karoliny…

Nasza przygoda z konkursem pt. „Chopin w słowach i obrazach” zaczęła się ponad miesiąc temu. Na stronach internetowych znaleźliśmy informację o tym wydarzeniu, organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. W tym roku ogłoszone zostały dwie kategorie:

I – quiz wiedzy dotyczącej życia i twórczości F. Chopina,

II – konkurs prac multimedialno – filmowych.

W drugiej kategorii wysłaliśmy dwie prace, z których jedna została wyróżniona – Alicja Szabrańska odbierała dzisiaj dyplom i nagrodę. W swojej prezentacji multimedialnej Ala pięknie przedstawiła muzykę Chopina w kontekście codziennego życia. Autorką drugiej prezentacji była Monika Całuch. więcej

Udział w II edycji Kongresu Młodego Samorządu w Dusznikach Zdroju

W dniach 7-9 kwietnia Wójt Radosław Sałata brał udział w II edycji Kongresu Młodego Samorządu w Dusznikach Zdroju. Najaktywniejsi przedstawiciele młodego pokolenia objęli w ostatnich wyborach samorządowych ponad 190 stanowisk wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Coraz więcej wyborców stawia na młodych, oczekując odważniejszych i szybszych zmian oraz nowego stylu zarządzania gminami. Jak tych wzmożonych nadziei nie zawieść? Z tej myśli zrodziła się idea spotkania, aby wymieniając doświadczenia, dzieląc się pomysłami i korzystając z wiedzy specjalistów móc udźwignąć ciężar wyjątkowej odpowiedzialności publicznej.kmsII-011-1

Spotkanie miało formę konferencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów młodego pokolenia. W bogatym programie dyskutowano o sposobach finansowania działania gminy oraz o diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów lokalnych społeczności. W panelach dyskusyjnych i warsztatach poruszono tematy m.in. energetyki lokalnej, obronności narodowej, zarządzania samorządami oraz współpracy z mediami.

Kongres w Dusznikach Zdroju był nie tylko okazją do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych ale udowodnił też, że samorządność może być ważną pozapolityczną płaszczyzną do rozmowy o Polsce. Stał się również miejscem do wspierania młodych rządzących aby stawiali ambitne cele i skutecznie je realizowali z pożytkiem dla lokalnych społeczności.

Gminny Turniej Historyczny klas I-III

W ramach gminnych obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski w dniu 12 kwietnia 2016r. w naszej placówce odbył się Gminny Turniej Historyczny klas I-III. Uczestniczyły w nim pięcioosobowe drużyny ze wszystkich szkół z terenu naszej gminy. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja…więcej

Ogłoszenie dotyczące zatrudnienia informatyka

Urząd Gminy Borki pilnie potrzebuje tymczasowego wsparcia informatycznego i poszukuje firm lub osób fizycznych, posiadających stosowne doświadczenie i umiejętności, mogących zapewnić obsługę informatyczną Urzędu: od zaraz na okres jednego miesiąca, w oparciu o umowę cywilnoprawną lub umowę o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego.

Wójt Gminy
mgr inż. Radosław Sałata