APEL KIEROWNIKA GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy, osób w najbliższym sąsiedztwie i rodzin: osób starszych, samotnych objętych kwarantanną domową związaną z epidemią koronawirusa o wsparcie i pomoc.

W przypadku braku możliwości skorzystania z pomocy rodziny lub sąsiadów w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych prosimy o zgłaszanie potrzeb do GOPS.

Apelujemy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw administracyjnych w GOPS i stosowanie się do wytycznych i zarządzeń lokalnych władz.

Prosimy Państwa o zachowanie spokoju, wzmożoną ostrożność higieniczną oraz zwrócenie uwagi na objawy związane z temperaturą powyżej 38 stopni C, bólami mięśni i trudnościami w oddychaniu. W przypadku pojawienia się takich objawów prosimy o telefoniczne zgłaszanie się do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w  Radzyniu Podlaskim.

Do Państwa dyspozycji pozostają numery ogólne do stacji: 83 352 74 16 oraz 83 352 74 17 Ponadto informujemy, że funkcjonują dwa telefony alarmowe: 668 838 347 oraz 604 464 150 Prosimy dzwonić wyłącznie poza godzinami pracy urzędu i w sytuacjach kryzysowych oraz całodobowa infolinia dot. koronawirusa SARS-CoV-2 – 800 190 590.

Biuro GOPS: 81 857 42 77 (czynny w godzinach urzędowania)

Telefon alarmowy GOPS: 511 55 28 90 (czynny całą dobę poza godzinami urzędowania)

Kierownik GOPS: 695 446 473