Apel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach Anna Szalast zwraca się z apelem o zwracanie uwagi oraz informowanie GOPS o osobach potrzebujących pomocy, zwłaszcza teraz – w okresie zimowym.