Ankieta dla mieszkańców – Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030

Szanowni Państwo,
W związku z pracami nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Borki na lata 2023-

2030 zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniżej ankiety.

Poniższa ankieta jest anonimowa i ma na celu pogłębioną analizę problemów

obserwowanych w obszarze rewitalizacji.

Zapraszamy do wypełnienia.

https://forms.gle/T5LMw9u8ump53Pt66