Altana przy Bystrzycy

Zadanie pn.: „Budowa w

iaty wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borki” realizowane jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.6 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W rezultacie powstała wiata z grillem i ławami oraz z z ławkami na zewnątrz i stojakami na rowery w pięknej scenerii przy rzece Bystrzycy. Ma ona służyć głównie rowerzystom, którzy będą podróżowali po terenie naszej gminy i zechcą odpocząć, posilić się lub schronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Gmina Borki zachęca do korzystania z wybudowanej infrastruktury i prosi jednocześnie o dbanie o obiekt, aby w jak najlepszym stanie służył jak najdłużej.
Wartość zadania to 62 900,00 zł w 100% dofinansowana z ww. programu.
Wykonawcą jest Zakład Produkcyjno – Usługowy „PRO – AGRO” Grzegorz Malinowski, Rozkopaczew.

fot. TADEUSZ KIERYCH