Aktywne Włączenie

Gmina Borki/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach zaprasza do uczestnictwa w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich:
„Aktywne włączenie”

Do projektu zapraszamy osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu gminy Borki (woj. lubelskie) objętego lokalnym programem rewitalizacji (zamieszkujących  następujące podobszary rewitalizacji: centralna część sołectwa Borki, centralna część sołectwa Wola Osowińska, centralna część sołectwa Wrzosów).

Rekrutacja odbędzie się w dniach 14 – 27 stycznia 2021 roku.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących projektu prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Borkach, pokój nr 2 lub pod numerem telefonu 81 85 74 277.

Dokumenty do pobrania:
Deklaracja uczestnictwa  docxpdf
Formularz rekrutacyjny docxpdf
Oświadczenie – dane osobowe docx, pdf
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych docx, pdf
Regulamin rekrutacji pdf

 

 

 

Gmina Borki/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Aktywne włączenie”  Celem projektu jest podwyższony poziom aktywności społeczno - zawodowej 9 os. (5K/4M) mieszkańców gminy wiejskiej Borki, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez realizację programu na rzecz społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze objętym działaniami rewitalizacyjnymi (w tym realizacja programu aktywności lokalnej), zakładającego indywidualną ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika projektu, która pozwoli zdobyć umiejętności społeczno-zawodowe służące odnalezieniu się na rynku pracy do 28.02.2022 r. Całkowita wartość projektu: 218 159,44 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 185 435,52 PLN