Aktywne Włączenie

Gmina Borki/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach zaprasza do uczestnictwa w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich:
„Aktywne włączenie”

Do projektu zapraszamy osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu gminy Borki (woj. lubelskie) objętego lokalnym programem rewitalizacji (zamieszkujących  następujące podobszary rewitalizacji: centralna część sołectwa Borki, centralna część sołectwa Wola Osowińska, centralna część sołectwa Wrzosów).

Rekrutacja odbędzie się w dniach 14 – 27 stycznia 2021 roku.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących projektu prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Borkach, pokój nr 2 lub pod numerem telefonu 81 85 74 277.

Dokumenty do pobrania:
Deklaracja uczestnictwa  docxpdf
Formularz rekrutacyjny docxpdf
Oświadczenie – dane osobowe docx, pdf
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych docx, pdf
Regulamin rekrutacji pdf