Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie „Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 3.0”

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie „Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 3.0” dotyczącego utworzenia nowych miejsc pracy w sektorze Ekonomii Społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oraz realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”.

Nabór pomysłów ma formę naboru ciągłego, w ramach rund, tzn. ocena złożonych pomysłów dokonywana jest cyklicznie w turach – po dwie tury w miesiącu:

  • 1 tura w danym miesiącu – od 1 do 15 dnia danego miesiąca
  • 2 tura w danym miesiącu – od 16 do ostatniego dnia danego miesiąca.

Wsparcie finansowe na utworzenie miejsca pracy w PS wynosi 31 229,00 zł na jedno miejsce pracy i jest ono udzielane wyłącznie na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym o których mówi art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.
Wysokość stawki jednostkowej na utrzymanie miejsca pracy w PS wynosi:

  • 32 400,00 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na pełen etat przez 12 miesięcy,
  • 24 300,00 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na 3/4 etatu przez 12 miesięcy,
  • 16 200,00 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na 1/2 etatu przez 12 miesięcy,
    oraz jest kwalifikowalna tylko łącznie ze stawką jednostkową na utworzenie miejsca pracy w PS.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

do 31.12.2024 roku

Więcej informacji dotyczących projektu znajduje się w poniższym linku:

http://modrzew.org/kontakt/

Data opublikowania: 09:38, 21 czerwca 2024

Kategorie: Aktualności