Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 28.08.2023 r. nr 118/2023 w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Borki do stanu faktycznego.