Ogłoszenie o spotkaniu konsultacyjnym w sprawie projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzynia Podlaskiego na lata 2021-2027

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi w sprawie projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzynia Podlaskiego na lata 2021-2027, informujemy o otwartym spotkaniu konsultacyjnym dla mieszkańców obszaru funkcjonalnego. Konsultowany dokument wyznacza ramy współpracy gmin i powiatu radzyńskiego w zakresie kierunków rozwoju ponadlokalnego oraz stanowi podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne, w tym z Funduszy Europejskich. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane najważniejsze założenia projektu dokumentu.

Odbędzie się otwarta dyskusja mająca na celu zebranie opinii mieszkańców na temat planowanych kierunków współpracy ponadlokalnej. Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski (ul. Warszawska 32, Radzyń Podlaski) w dniu 11 grudnia 2023 r. o godzinie 10.00. Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzynia Podlaskiego na lata 2021-2027 oraz formularz konsultacyjny znajdują się pod linkiem: https://radzyn-podl.pl/urzad-miasta/konsultacje/3926-ogloszenie-o-przeprowadzeniu-konsultacji-spolecznych-projektu-strategii-zit-mof-radzynia-podlaskiego-na-lata-2021-2027.html

https://www.radzyn-podl.pl/9-informacje/3950-ogloszenie-o-spotkaniu-konsultacyjnym.html

Data opublikowania: 13:14, 4 grudnia 2023

Kategorie: Aktualności