Komunikat w sprawie Warunkowej Przydatności Wody Do Spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Borki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzyniu Podlaskim zawiadamia odbiorców wody z sieci wodociągu zaopatrzenia w wodę Borki, że

Woda Jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi

Wyniki analiz próbek wody pobranych w dniu 29.05.2023r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Borki, wykazały podwyższoną wartość parametru. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22. Mikroorganizmy te nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Trwają prace mające na celu przywrócenia jakości wody do spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Borki zaopatruje 2925 mieszkańców następujących miejscowości: Borki, Osowno, Sitno, Pasmugi, Stara Wieś, Tchórzew Wieś, Tchórzew Kolonia, Maruszewiec, Maruszewiec Pofolwarczny.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do casu wydania kolejnego komunikatu.

Data opublikowania: 15:29, 5 czerwca 2023

Kategorie: Aktualności