INFORMACJA W SPRAWIE ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ WYBORÓW!!!

Szanowni mieszkańcy! Wysoka frekwencja wyborcza w gminie daje szansę na zwycięstwo w konkursie.

  • Pierwszy konkurs – „Bitwa o remizy”. Ta gmina, która będzie miała najwyższą frekwencję otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 mln zł na remont remizy lub innego budynku użyteczności publicznej. W ramach nagrody możliwa będzie termomodernizacja budynku, wymiana źródła ciepła na niskoemisyjne, instalacja OZE, remont i doposażenie w niezbędny sprzęt. Dotacje zostaną wypłacone już w 2024 roku, a pieniądze będą pochodzić z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  • Drugi konkurs – Gmina na terenie danego powiatu, która będzie miała najwyższą frekwencję otrzyma 1 mln zł na budżet obywatelski. Mieszkańcy zdecydują na co przeznaczą te pieniądze, nie ma tu ograniczeń, jeśli chodzi o rodzaj inwestycji.
  • Trzeci konkurs – dotyczy gmin do 20 tys. mieszkańców.  W tym przypadku nie będzie jednego zwycięzcy, bo na nagrody mogą liczyć te samorządy, w których frekwencja przekroczy 60 procent. One otrzymają dwie nagrody po 250 tys. zł. – Jedna jest przeznaczona dla działań kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych, natomiast druga dla lokalnego klubu sportowego.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Wyborach Parlamentarnych.

Data opublikowania: 08:46, 11 października 2023

Kategorie: Aktualności