INFORMACJA w sprawie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień  15 października 2023r.

Zgodnie z art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1277 z późniejszymi zmianami) informuję, że wyborcy niepełnosprawni w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat mogą skorzystać z bezpłatnego  prawa do transportu do lokalu wyborczego.

Zgłoszeń konieczności zapewnienia transportu można dokonywać w Urzędzie Gminy Borki w formie ustnej (tel. 81 8574225), pisemnej (pok. Nr 14) lub w formie elektronicznej (borki@gminaborki.pl) do dnia 2 października 2023 r. 

Informacja

Data opublikowania: 14:50, 12 września 2023

Kategorie: Aktualności