Zajęcia taneczne

W ramach zajęć pn. Kurs Tańca realizowanych w marcu i kwietniu Seniorzy nauczyli się podstawowych kroków walca angielskiego oraz jive’a.

Zajęcia realizowane są w ramach projektu pn. Aktywny Senior w Gminie Borki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0149/20, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2. Usługi Społeczne i zdrowotne.

Data opublikowania: 14:55, 22 maja 2023

Kategorie: Aktualności dla seniora