Zajęcia rękodzielnicze w Klubach Seniora

Podczas majowych zajęć rękodzielniczych seniorzy biorący udział w warsztatach poznali podstawy łączenia technik malarskich, nauczyli się używać perspektywy w malarstwie oraz namalowali „Pejzaż wiejski”.

 Zajęcia realizowane są w ramach projektu pn. Aktywny Senior w Gminie Borki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0149/20, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2. Usługi Społeczne i zdrowotne.

Data opublikowania: 14:53, 12 czerwca 2023

Kategorie: Aktualności dla seniora