Wyjazd do Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie

W dniu 15 czerwca seniorzy z Klubu Seniora w Borkach i Klubu Seniora w Starej Wsi uczestniczyli w wyjeździe do Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Uczestnicy mieli przyjemność obejrzeć spektakl pt. „Czego nie widać”, na podstawie sztuki Michaela Frayna, w reżyserii Marcina Sławińskiego. Sztuka oparta jest na ukazaniu teatru w teatrze, a widzowie mogą podglądać zakulisową bieganinę. Spektakl dostarczył Seniorom wiele pozytywnych emocji, okazał się przezabawny, a aktorzy zachwycili widzów doskonałą grą aktorską.
Wyjazd do teatru został zorganizowany w ramach projektu pn. Aktywny Senior w Gminie Borki, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0149/20, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2. Usługi Społeczne i zdrowotne.”

Data opublikowania: 10:56, 20 czerwca 2023

Kategorie: Aktualności dla seniora