Wyjazd do kina w Lublinie

W dniu 23 maja dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior w Gminie Borki” został zorganizowany wyjazd do Kina „Multikino” w Lublinie. Przed seansem uczestnicy udali się do Restauracji „Bida” w Bogucinie na pyszny obiad. Oryginalny wystrój restauracji zachwycił niejednego uczestnika wycieczki. Po obiedzie przyszedł czas na główną atrakcję wyjazdu, czyli kino. Seniorzy mieli okazję obejrzeć komedie pt. „Book Club. Następny Rozdział”. Po zakończeniu seansu uczestnicy podjęli dyskusje na temat filmu, wymieniali swoje wrażenia i refleksje związane z filmem. Całość wyjazdu przebiegła w spokojnej i miłej atmosferze, a seniorzy wrócili do domów w świetnych humorach. Wyjazd wywołał wiele pozytywnych emocji, służył wzajemnej integracji oraz pozwolił uczestnikom oderwać się od życia codziennego.

Projekt pn. Aktywny Senior w Gminie Borki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0149/20, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2. Usługi Społeczne i zdrowotne.”

Data opublikowania: 17:10, 6 czerwca 2023

Kategorie: Aktualności dla seniora