Warsztaty prozdrowotne

W dniu 26 kwietnia w Borkach odbyły się pierwsze z ośmiu zaplanowanych warsztatów prozdrowotnych. W ramach warsztatów realizowane będą spotkania ze specjalistami m.in. z dietetykiem czy fizjoterapeutą. Podczas wykładów i prelekcji specjaliści przekażą uczestnikom wiedzę z dziedzin szczególnie ważnych dla seniorów np. geriatrii, chorób kręgosłupa i stawów czy cukrzycy.

Kwietniowe warsztaty zostały poprowadzone przez Panie dietetyk Aleksandrę Maj i Magdalenę Wieczorkiewicz. Tematem przewodnim zajęć były podstawowe zasady żywieniowe. Seniorzy dowiedzieli się jak bilansować posiłki, jak powinny wyglądać proporcje poszczególnych produktów na talerzu, ile wody powinno się wypijać w trakcie dnia, jak robić zdrowe zakupy oraz jak czytać etykiety. Podczas warsztatów nie zabrakło również dyskusji i pytań zadawanych przez seniorów.

Zajęcia realizowane są w ramach projektu pn. Aktywny Senior w Gminie Borki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0149/20, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2. Usługi Społeczne i zdrowotne.

Data opublikowania: 15:43, 22 maja 2023

Kategorie: Aktualności dla seniora