Spotkanie z radcą prawnym

W dniu 11.04.23 r. w Klubach Seniora odbyły się indywidualne spotkania z radcą prawnym Panią Magdaleną Piskorską-Szczepaniuk. Seniorzy mieli mnóstwo pytań np. z zakresu spraw spadkowych i testamentów. Dzięki realizowanym zajęciom uczestnicy mogą zadbać o swoje bezpieczeństwo, a także uzyskać podstawowe wiadomości z zakresu prawa. Seniorzy bardzo chętnie uczestniczą w tego typu spotkaniach, dyskutują i dzielą się swoimi przemyśleniami i problemami.

Zajęcia realizowane są w ramach projektu pn. Aktywny Senior w Gminie Borki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0149/20, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2. Usługi Społeczne i zdrowotne.

Data opublikowania: 15:02, 22 maja 2023

Kategorie: Aktualności dla seniora