Senior w Sieci

W marcu i kwietniu Seniorzy z Klubu Seniora w Borkach oraz Klubu Seniora w Starej Wsi aktywnie uczestniczyli w zajęcia informatycznych pn. „Senior w Sieci”, realizowanych w ramach projektu pn. Aktywny Senior w Gminie Borki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0149/20, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2. Usługi Społeczne i zdrowotne.

Podczas zajęć w marcu Seniorzy poznali tajniki obsługi programu Microsoft Word. Na początku prowadzący zapoznał uczestników z podstawowymi funkcjami programu oraz skrótami klawiszowymi, które ułatwią posługiwanie się programem. Następnie Seniorzy mieli możliwość w praktyce przećwiczyć pisanie prostych tekstów, ustawianie czcionki, ułożenia tekstu na stronie czy kopiowanie i zapisywanie gotowego pliku. Podczas zajęć w kwietniu prowadzący przegotowywał dla uczestników proste zadania, które musieli wykonać samodzielnie, dzięki czemu mieli okazję sprawdzić i utrwalić zdobytą wiedzę.

Data opublikowania: 15:00, 22 maja 2023

Kategorie: Aktualności dla seniora