Rękodzieła Seniorów

W ramach projektu pn. Aktywny Senior w Gminie Borki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0149/20, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2. Usługi Społeczne i zdrowotne, realizowane są również zajęcia rękodzielnicze.

Warsztaty odbywają się w każdy czwartek w Klubie Seniora w Borkach i w Klubie Seniora w Starej Wsi. W marcu Seniorzy uczestniczący w zajęciach poznali techniki rysunku, nauczyli się tworzyć biżuterię z modeliny oraz kwiaty z krepiny. W okresie przedświątecznym nie mogło zabraknąć również zajęć o tematyce świątecznej, podczas których uczestnicy przygotowali pisanki wielkanocne (malowane woskiem) oraz kartki świąteczne. Czas spędzony na warsztatach rękodzielniczych przyczynił się nie tylko do doskonalenia sprawności manualnych, ale również do doskonalenia takich cech jak: cierpliwości czy dokładności.

Data opublikowania: 12:20, 13 kwietnia 2023

Kategorie: Aktualności dla seniora