Pierwsze zajęcia informatyczne pn. SENIOR W SIECI w ramach projektu “Aktywny senior w Gminie Borki”

W dniach 23.02.2023 r. i 02.03.2023 r. w Klubie Seniora w Borkach i w Klubie Seniora w Starej Wsi odbyły się pierwsze zajęcia informatyczne pn. Senior w Sieci, realizowane w ramach projektu pn. Aktywny Senior w Gminie Borki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0149/20, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2. Usługi Społeczne i zdrowotne.

Zajęcia informatyczne mają na celu zapoznanie uczestników projektu z działaniem i obsługą laptopa oraz Internetu.

Podczas zajęć „Senior w Sieci” prowadzący Pan Rafał Danielewski opowiedział uczestnikom o historii rozwoju komputerów, laptopów i Internetu oraz zapoznał Seniorów z podstawowymi pojęciami związanymi z obsługą laptopa np. co to jest pulpit, ikona, folder. Seniorzy nauczyli się również jak używać myszy i klawiatury.

Data opublikowania: 12:00, 9 marca 2023

Kategorie: Aktualności dla seniora