Na przygodę z tańcem nigdy nie jest za późno. W ramach projektu pn. “Aktywny Senior w Gminie Borki” rozpoczęły się warsztaty pn. “KURS TAŃCA”

“W drugiej połowie lutego b.r. w ramach projektu pn. Aktywny Senior w Gminie Borki rozpoczęła się realizacja zajęć taneczno-muzycznych pn. Kurs Tańca.

Zajęcia mają na celu zwiększanie sprawności fizycznej uczestników projektu oraz kształtowanie poczucia rytmu, estetyki i harmonii ruchów. Ponadto pozwolą uczestnikom projektu zaspokoić naturalną potrzebę ruchu, dając satysfakcję i poczucie spełnienia.

Podczas pierwszego spotkania prowadząca Pani Anna Łobacz nauczyła uczestników projektu podstawowego kroku kubańskiego, latynoamerykańskiego tańca towarzyskiego Cha-Chy.

Projekt pn. „Aktywny Senior w Gminie Borki” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0149/20, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2. Usługi Społeczne i zdrowotne”

Data opublikowania: 12:00, 9 marca 2023

Kategorie: Aktualności dla seniora