„Majówka” w Klubach Seniora

W dniu 18 maja w Starej Wsi odbyło się spotkanie pn. Majówka, w którym wzięli udział uczestnicy Klubu Seniora w Borkach i Klubu Seniora w Starej Wsi. Spotkanie okolicznościowe zostało zorganizowane w ramach projektu pn. Aktywny Senior w Gminie Borki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0149/20, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2. Usługi Społeczne i zdrowotne.

Data opublikowania: 15:00, 6 czerwca 2023

Kategorie: Aktualności dla seniora