Jednodniowa wycieczka do kina dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior w Gminie Borki”

“W dniu 25 listopada br. dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior w Gminie Borki” został zorganizowany wyjazd do Kina „Oranżeria” w Radzyniu Podlaskim. Seniorzy mieli okazję obejrzeć niezwykle wzruszający film dokumentalny pt. „Ania”. Po zakończonym seansie wszyscy uczestnicy wyjazdu udali się na obiad do restauracji. Podczas posiłku nie zabrakło rozmów na temat obejrzanego filmu. Całość wyjazdu przebiegła w spokojnej i miłej atmosferze, a seniorzy wrócili do domów w świetnych humorach. Wyjazd wywołał wiele pozytywnych emocji, służył wzajemnej integracji oraz pozwolił uczestnikom oderwać się od życia codziennego.

Projekt pn. Aktywny Senior w Gminie Borki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0149/20, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2. Usługi Społeczne i zdrowotne.”

Data opublikowania: 12:00, 28 listopada 2022

Kategorie: Aktualności dla seniora