Bezpieczny Senior

W dniu 10 maja odbyły się ostatnie warsztaty z cyklu Bezpieczny Senior. Podczas spotkania Seniorzy zapoznali się z tematami bezpieczeństwa w handlu oraz bezpieczeństwa farmakologicznego.

Podczas pierwszej części warsztatów została omówiona tematyka bezpieczeństwa w handlu. Prowadząca zapoznała uczestników z prawami konsumenta i z zasadami bezpiecznych transakcji. Kompleksowo omówiła proces składania reklamacji oraz sytuacje problematyczne związane z zakupionym towarem. Na koniec pierwszej części zajęć Seniorzy dowiedzieli się co robić, gdy sprzedawca nie wywiązuje się z umowy.

Drugim tematem omawianym podczas warsztatów był temat bezpieczeństwa farmakologicznego. Seniorzy zostali zapoznani ze skutkami nadmiernego spożycia leków, z błędami w przechowywaniu leków oraz błędami w zażywaniu leków. Prowadząca omówiła również pojęcie polipragmazji oraz przedstawiła różnice pomiędzy suplementami diety a lekami.

Warsztaty pn. Bezpieczny Senior realizowane są w ramach projektu pn. Aktywny Senior w Gminie Borki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0149/20, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2. Usługi Społeczne i zdrowotne.

Data opublikowania: 16:50, 22 maja 2023

Kategorie: Aktualności dla seniora