Akademia Wójta

Akademia Wójta powstała jesienią 2011 roku. W spotkaniach Akademii uczestniczą burmistrzowie i wójtowie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z obszaru całej Polski. Pracując w małych 20-osobowych grupach mają okazję dyskutować o ważnych problemach dotyczących samorządów. Akademia Wójta jest projektem fundacji Wspomagania Wsi powstałym we współpracy z Mazowieckim Stowarzyszeniem Gmin na Rzecz Budowy Społeczeństwa Informacyjnego.

12  Wyzwania, przed jakimi stoi polska wieś są cały czas duże a dostępne środki na rozwój i rewitalizację nieporównywalnie mniejsze od tych w dużych aglomeracjach. Głównymi problemami, z jakimi borykają się małe wiejskie samorządy to budowa wodociągów, kanalizacji, remonty szkół. Dlatego istotne jest wsparcie zarówno dla organizacji pozarządowych jak i procesów konsultacji społecznych m.in. w tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W dniach 13-15 kwietnia 2016 roku w Spale odbyła się kolejna edycja Akademii Wójta, na którą udał się Wójt Radosław Sałata. Tematem przewodnim spotkania były najnowsze zmiany w prawie, w szczególności dotyczące prawa zamówień publicznych, partnerstw publiczno-prywatnych i nowej polityki rodzinnej. W panelach dyskusyjnych poruszano tematy ładu przestrzennego w gminach, partnerstwa publiczno-prywatnego jako uzupełnienia środków unijnych.

Tak bogate w doświadczenia spotkanie jest drogowskazem dla młodych rządzących w skutecznym kierowaniu samorządem.