Gmina Borki na portalu mapowym

Gmina Borki jest na portalu mapowym Inspire Hub 

Można tam wyszukać:
informacje szczegółowe o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
informacje o studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego;
– informacje o działce na podstawie numeru;
– numer działki na podstawie lokalizacji, 
powierzchnię, przeznaczenie, nr uchwały;
Link do portalu (kliknij)https://bit.ly/2PjPF15