Twarde dane: majątek gminy rośnie

Majątek gminy Borki rośnie w coraz szybszym tempie, zwłaszcza w ostatnich czterech latach 2015–2018 wzrósł o prawie 14 milionów złotych.  Co ważne, ten znaczny skok nie odbył się kosztem gwałtownego wzrostu zadłużenia gminy. Jest to efekt umiejętnej i konsekwentnej polityki finansowej oraz pozyskiwania funduszy do gminy.


Wójt Gminy Borki Radosław Sałata informuje mieszkańców gminy:
Od początku swojej drogi samorządowej  jestem nastawiony na pozyskiwanie pieniędzy dla naszej społeczności. Rzeczywiście majątek w ostatnich latach pomnożyliśmy o bez mała 14 milionów. To bardzo cieszy. Te aktywa nie wzięły się znikąd. To efekt inwestycji głównie w zakresie modernizacji dróg, instalacji solarnych, przydomowych oczyszczani ścieków oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie te inwestycje są zorientowane na to, aby jak najbardziej podnieść jakość życia naszych mieszkańców. Dzięki wymienionym inwestycjom: poruszamy się po coraz lepszych drogach, mamy niższe koszty uzyskania energii, świeższe powietrze (bo emitujemy mniej zanieczyszczeń do atmosfery). Dzieje się tak dlatego, że zarówno ja, jak i moi współpracownicy odpowiedzialnie pracujemy w urzędzie, piszemy kolejne projekty, żebyśmy jak najwięcej korzystali ze wszelkich funduszy, które możemy pozyskać. 


Na zdjęciu: praca nad realizacją kolejnego projektu w Referacie Rozwoju i Inwestycji, o czym będziemy informować.