KLUB SENIORA W GMINIE BORKI

Z pełną energią w dalszym ciągu realizowane tu są kolejne zajęcia. Pomimo trudnej sytuacji, zmian i nowych zasad klubowicze spragnieni są regularnych działań. W opiece nad Seniorami ważne jest nie tylko wsparcie w codziennych czynnościach, ale też organizowanie im czasu wolnego. Odpowiedni dobór zajęć przyczynia się do poprawy sprawności fizycznej i intelektualnej. Szeroko rozumianą aktywizację seniora podejmujemy w Klubie Seniora w Gminie Borki.

Poniżej kilka zdjęć z poszczególnych zajęć aktywizujących naszych Seniorów:

Krótka fotorelacja z bogatej oferty zajęć, w których aktywnie uczestniczą Seniorzy.

Przyjaźń odgrywa ważną rolę w życiu człowieka, także w starszym wieku. Rozmowy o potrzebach lub pragnieniach oraz możliwość wymiany poglądów są dla wielu seniorów bardzo istotne. Wspólnie mogą więc dzielić się spostrzeżeniami, wspominać i doświadczać nowych wrażeń. Wystarczy tylko skorzystać z szerokiego wachlarza ofert przygotowanych dla emerytów. Wraz z postępującym starzeniem się organizmu, coraz trudniej jest poruszać się nie tylko na dłuższe dystanse, ale nawet po domu, dlatego warto jest połączyć przyjemne z pożytecznym zapewniając Seniorom grupowe zajęcia aktywizacji fizycznej, dostosowane do ich możliwości. Dzięki aktywności twórczej osoby starsze wciąż mogą realizować własne pomysły i kreatywność.Na emeryturze Seniorzy mają wyjątkowo dużo czasu na  pielęgnowanie przyjaźni, a łączenie pasji może stanowić świetną podstawę ciepłej relacji na długie lata – nie od dziś wiadomo, że sztuka naprawdę zbliża ludzi!

Spotkanie integracyjne Klubu Seniora w gminie Borki z Klubem Senior+ w Osownie

8 czerwca br. o godzinie 17:00 w Osownie, w budynku po byłej szkole podstawowej, który został zaadaptowany na miejsce realizacji projektu Senior+ w Osownie, odbyło się spotkanie integracyjne Klubu Seniora w gminie Borki liczącego 30 osób z Klubem Senior+ w Osownie liczącego 26 osób.
Celem tego spotkania była integracja seniorów z obu klubów.
Podczas imprezy seniorzy wspólnie piekli kiełbaski. Po posiłku rozpoczęła się zabawa: seniorzy śpiewali, tańczyli i rozmawiali  na wspólne tematy.
O godzinie 22:00 spotkanie, które dotychczas odbywało się na dworze, przeniosło się do budynku, gdzie zabawa trwała aż do 24:00.

Wycieczka do Sandomierza

W ramach Klubu Seniora w gminie Borki 7 czerwca br. odbyła się wycieczka Seniorów do Królewskiego Miasta Sandomierza. W wycieczce wzięło udział 30 Seniorów wraz z opiekunem. Mimo wysokiej temperatury i upału należy przyznać, że wycieczka była bardzo udana.
Autokar czekał na naszych seniorów już o godz. 7:00 pod UG Borki. Do Sandomierza wycieczkowicze przybyli na godz. 10:30. Pod Ratuszem, w dolnej części Rynku, czekała na nich pani przewodnik. Zobaczyli najciekawsze atrakcje miasta, m. in. pokonali podziemną trasę turystyczną o długości 500 m pod Starym Rynkiem, spacerowali po wąwozie i in. Oprócz tego zobaczyli plebanię słynnego Ojca Mateusza oraz serialowy komisariat i kaplicę.
Po czterogodzinnym zwiedzaniu miasta na początek posilili się w jednej z knajp kremem chrzanowym z chipsem ziemniaczanym i jajkiem, na drugie danie zjedli dorsza w sosie cytrynowym, a na deser – pyszną szarlotkę na kruchym cieście.
Strudzeni, ale najedzeni i pełni wrażeń seniorzy wrócili do Bork około godziny 19.00

Majowe zajęcia artystyczne – Seniorzy tworzą wiatraki

Bezpieczny Senior: zajęcia z samoobrony w Klubie Seniora

btr
btr
btr

Przygotowania do Wielkanocy w Klubie: praca wre…

Dzisiaj (11-go kwietnia) na zajęciach artystycznych Seniorzy bardzo intensywnie przygotowują się do Wielkanocy. Przygotowują palmy oraz jajka wielkanocne pod kierunkiem Grażyny Sawickiej.

W czwartek czwartego (kwietnia 2019 roku) działo się dużo!

Seniorzy poznali tajniki instrumentów strunowych, budowę gitary, symbolikę barw, portret psychologiczny. Grali w tenisa stołowego, podziwiali palmy i pisanki wielkanocne oraz poznali “tajną” recepturę sosu tatarskiego.

Krótka fotorelacja z bogatej oferty zajęć, w których aktywnie uczestniczą Seniorzy

Zajęcia artystyczne

Zajęcia ekologiczno-ogrodnicze

Zajęcia kulinarne

Zajęcia sportowe

Bal karnawałowy

W sobotę 9 lutego 2019 roku w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkach równo o godzinie 14:00 rozpoczął się Bal Seniora – impreza karnawałowa dla członków Klubu Seniora w Borkach oraz ich bliskich.

Seniorzy z naszej gminy wzięli sprawy w swoje ręce i w ramach zajęć Klubu samodzielnie przygotowali dekorację sali, tworząc tym samym niepowtarzalną karnawałową atmosferę.

Pomysł imprezy, jak się okazało, był jak najbardziej trafiony, ponieważ wzięło w niej udział ponad siedemdziesięciu seniorów, którzy bawili się wybornie, zapominając o upływającym czasie – zabawa trwała dłużej niż pierwotnie zakładano, co tym bardziej ucieszyło organizatorów. Czego nie robi się dla naszych seniorów?

A było się przy czym bawić. Na stołach kusiły wyśmienite dania i napoje, sala do tańca była duża, a świetną muzykę zapewnił Krzysztof Czech. I najważniejsze – towarzystwo było wesołe i gotowe do wspólnej zabawy.

Uczestnicy imprezy zostali przywitani przez opiekuna Klubu Seniora Magdalenę Kozieł, która wypowiedziała piękne słowa: Niech jesień waszego życia będzie czasem spełnienia niezrealizowanych marzeń”. Wśród zaproszonych gości nie mogło także zabraknąć zabraknąć Wójta Gminy Borki Radosława Sałaty z małżonką Angelika Sałatą, który po oficjalnym przemówieniu również bawił się ze wszystkimi uczestnikami balu.

Impreza okazała się także świetną okazją do prezentacji talentów artystycznych. Jedna z uczestniczek Klubu Seniora w Borkach zaprezentowała próbkę własnej twórczości poetyckiej – wyrecytowała Wiersz seniorów, który także – za zgodą Autorki – przytaczamy (należy dodać, że jest to pierwsza oficjalna publikacja wiersza):

Wszystkim, którzy mówią
O mnie o tobie starszy pan starsza pani

Sześćdziesiąt pięć dwadzieścia dwa
Czy ile tak ktoś lat swych ma
Nieważne bo istotny test
Jak ducha toń głęboka jest

Dwadzieścia trzy czterdzieści pięć
I czasem życia znika chęć
Tu srebrna skroń sześćdziesiąt trzy
A w sercu osiemnastka sny

Więc cóż że dziś coś skrzypi kość
Gdy życie wciąż to równy gość
A no w żyłach ciągle płynie krew
A w tobie wciąż poezji śpiew

Sześćdziesiąt trzy trzydzieści dwa
No jaki sens ta matma ma
Poczujcie się wybrani
Dojrzały pan dojrzała pani

 

Z zajęć Klubu Seniora 

7 lutego 2019 roku na jednych z zajęć ekologiczno-ogrodniczych został zorganizowany mały konkurs polegający na rozpoznawaniu ptaków po wydawanych przez nich odgłosach. Specjalistą i jurorem w konkursie był Ryszard Tlaga – instruktor zajęć.
Zwyciężczynią została Pani Marianna Armacińska. Gratulujemy wiedzy ornitologicznej.

Otwarcie Klubu Seniora w gminie Borki 3 grudnia 2018 roku – fotorelacja

 

 

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne; działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne). Całkowita wartość projektu wynosi 613 100 zł, z czego 94,91% stanowi dofinansowanie ze środków europejskich (521 135,00 zł) oraz z budżetu państwa (60 765 zł).


 

3 września 2018 r. Gmina Borki rozpoczyna realizację projektu pn. Klub Seniora w Gminie Borki. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne; działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne). Całkowita wartość projektu wynosi 613 100 zł, z czego 95% stanowi dofinansowanie ze środków europejskich (521 135,00 zł) oraz z budżetu państwa (60 765 zł).

Celem projektu jest poprawiona dostępność i jakość usług społecznych dla 30 osób starszych lub niepełnosprawnych (15K, 15M) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Gminy Borki poprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie w nim oferty zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych do 31.10.2020 r.

Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020. Obejmuje on dwa zadania:

Zadanie 1– Organizacja i funkcjonowanie Klubu Seniora w Gminie Borki (03.09.2018- 1.10.2020)

Klub seniora będzie miejscem spotkań osób starszych, w nieformalnej atmosferze, z jak największym spontanicznym zaangażowaniem samych seniorów (uczestnicy klubu podejmują odpowiedzialność /decyzyjność w sprawach klubu). Działania klubu będą integrować seniorów i wspierać aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania. Klub pozwoli na kształtowanie wśród seniorów nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwoju umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowania się do realiów obecnego świata. Uczestnicy mogą spędzać czas w klubie w pełnym wymiarze lub brać udział w wybranych zajęciach/aktywnościach.

Zadanie 2 – Zajęcia cykliczne w Klubie seniora  w Gminie Borki

Zaplanowane zajęcia wynikają z  potrzeb i oczekiwań seniorów – są efektem  przeprowadzonej diagnozy,  prowadzone przez wyspecjalizowanych instruktorów. Są to m.in.:

 • Zajęcia ogólnorozwojowe (przyczynią się do rozwoju wiedzy i zainteresowań seniorów, zapoznanie ich z nowoczesnymi technologiami , posługiwania się komputerem i Internetem),
 • Zajęcia artystyczne (muzyka, śpiew, taniec, zajęcia z rękodzieła),
 • Zajęcia kulinarne (wykłady i warsztaty na temat zdrowego odżywiania i diety połączone ze wspólnym przygotowywaniem zdrowych i smacznych posiłków oraz degustacją),
 • Zajęcia ekologiczno – ogrodnicze (zajęcia sezonowe, teoria i praktyka),

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne; działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne). Całkowita wartość projektu wynosi 613 100 zł, z czego 94,91% stanowi dofinansowanie ze środków europejskich (521 135,00 zł) oraz z budżetu państwa (60 765 zł).

 • Zajęcia sportowe (różnego rodzaju zajęcia ruchowe o charakterze profilaktyczno-zdrowotnym, dostosowane do wieku uczestników oraz kondycji seniorów: nordic walking, aerobik, ćwiczenia rozciągające i relaksujące „zdrowy kręgosłup” itp.),
 • Zajęcia z samoobrony – w ramach zajęć sportowych (wskazanie seniorom sposobu radzenia sobie w sytuacjach  zagrożenia),
 • Spotkania okolicznościowe – 3 spotkania w roku m.in. Dzień seniora, Majówka, Bal karnawałowy,
 • Jednodniowa wycieczka integracyjna do teatru lub muzeum (w zależności od zapotrzebowania seniorów).

Projekt jest skierowany do osób niesamodzielnych, dysponujących wolnym czasem, nie aktywnych zawodowo (emeryci, renciści, osoby bezrobotne), które spełniają warunki:

 1. zamieszkują tereny wiejskie,
 2. są mieszkańcami Gminy Borki,
 3. Mają ukończone 60 lat.

Rekrutacja będzie trwać do 31 października 2018 r. Zasady oraz tryb rekrutacji są określone w Regulaminie.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Regulamin
 2. Formularz rekrutacyjny – zgłoszenie, gm. Borki
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych