Kolejne fundusze pozyskane: 761 000 zł na remont dróg

11 marca Wójt Gminy Borki Radosław Sałata – na zdjęciu z Wicemarszałek Sejmu Beatą Mazurek, kandydatką do Parlamentu Europejskiego z listy PiS –  otrzymał promesę dotacji w wysokości 761 000 zł na remont dróg gminnych w miejscowościach:
– Stara Wieś (droga nr 102278L),
– Wola Chomejowa (droga nr 102116L).

Promesa pochodzi od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.  Jest ona rezultatem starań Wójta Radosława Sałaty o udział w podziale środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na rok 2019.

Gmina Borki skorzysta ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych już po raz drugi. W ubiegłym roku uzyskaliśmy 758 213 zł. Dzięki tym pieniądzom, przy wkładzie gminy, zmodernizowaliśmy drogi na łączną sumę ponad miliona złotych. Były to drogi w:
Krasewie (nr 102119L),
Maruszewcu Pofolwarcznym (nr 102279L),
Nowinach (nr 102282L).

Mamy pełną świadomość, że potrzeby są duże, ale – jak widać – skutecznie i sukcesywnie je realizujemy.