„Folkowe granie na borkowskiej polanie”

Stowarzyszenie Nasza Wspólna Sprawa (NWS) Stara Wieś dzięki grantowi przyznanemu w ramach operacji realizowanej w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „ZAPIECEK”, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”, zakupiło 65 instrumentów muzycznych celem stworzenia ludowego zespołu instrumentalnego i akompaniamentu dla istniejących zespołów śpiewaczych na terenie Gminy Borki.

Zadanie to pod nazwą „Folkowe granie na borkowskiej polanie” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.