Rolnicy, którzy składali oświadczenia o stratach po wystąpieniu gradu proszeni są o stawienie się w Urzędzie Gminy Borki (pokój nr 9 oraz 2) celem podpisania i odebrania protokołów z prac Komisji ds. szacowania szkód.