KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY BORKI

 NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 22 CZERWCA 2017 (CZWARTEK) O GODZ. 12.00 NA TERENIE GMINY BORKI PRZEPROWADZONY ZOSTANIE TRENING SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA (SWO) Z GŁOŚNYM UŻYCIEM SYREN ALARMOWYCH (sygnał  akustyczny ciągły trwający 1 minutę).

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSZĘ MIESZKAŃCÓW GMINY, BY SYGNAŁ, KTÓRY ZOSTANIE NADANY W TYM DNIU POTRAKTOWAĆ JAKO ĆWICZEBNY I NIE PODEJMOWAĆ Z TEGO TYTUŁU ŻADNYCH DZIAŁAŃ.

 

Wójt Gminy Borki

/-/ Radosław Sałata