OGŁOSZENIE

 

Przewodniczący Komisji  informuje, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 9 czerwca (piątek) 2017 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borki. Tematem posiedzenia będzie:

  1. Ocena realizacji zadań statutowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borkach
  2. Sprawy bieżące

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Marian Witek