6 000 zł czeka na Wasze pomysły

Chciałbyś ciekawych zajęć dla Twoich dzieci? A może wspólnie z sąsiadami chcecie zagospodarować skrawek zieleni w waszej miejscowości, wyremontować krzyż lub kapliczkę? A może wspólnie z kolegami chcecie zorganizować cykl spotkań z grami planszowymi, warsztaty wokalne albo teatralne?

Wójt Gminy Borki Radosław Sałata zaprasza do skorzystania z szansy  i informuje, że Mieszkańcy Bork w ubiegłych latach również korzystali z programu: wyremontowali łódkę i uczyli się żeglować.

Na takie i inne działania wokół dobra wspólnego można zdobyć do 6 000 zł w programie Działaj Lokalnie.

Formularz wniosku jest łatwy, a wnioski składa się przez internet do 25 czerwca 2019 roku. Adres strony http://system.dzialajlokalnie.pl

Przy pisaniu, realizacji projektu i jego rozliczaniu pomagają lokalni koordynatorzy. Zaplanowane działania powinny być dostępne dla wszystkich, promowane lokalnie i muszą trwać co najmniej 3 miesiące. Na dotacje przeznaczono 42.000 złotych. Decyzje o tym, kto otrzyma pieniądze, podejmuje komisja, w której skład wchodzą przedstawiciele gmin, mediów i lokalnych organizacji pozarządowych.

Więcej informacji i regulamin są dostępne na stronie programu:

www.facebook.com/dzialajlokalnieradzyn

Pomocą służą również koordynatorzy programu na terenie powiatu Jakub Jakubowski oraz Jakub Sozoniuk (tel. 696-079-219, e-mail: akcja.dziala@gmail.com)

Zapraszamy do realizacji pomysłów!