Szkolenie łowieckie

Z inicjatywy Marcina Jaszczuka i Jerzego Piłata, delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej z terenu Gminy Borki, w dniu 24 marca 2016 r. w świetlicy Urzędu Gminy Borki odbyło się szkolenie dla rolników pt. „Szkody łowieckie”. Wykład poprowadził Pan Marek Uściński pracownik Oddziału Zamiejscowego Biura Lubelskiej Izby Rolniczej w Białej Podlaskiej.

Szkolenie odbyło się po raz pierwszy i cieszyło się sporym zainteresowaniem wśród rolników.

Prowadzący omówił zakres szkód wyrządzonych przez dziką zwierzynę w płodach i uprawach rolnych, sposoby szacowania oraz schemat postępowania przy ich powstaniu łącznie ze wskazaniem  rozporządzeń i aktów prawnych, które szczegółowo regulują te kwestie. Wyposażył też rolników w materiały informacyjne dotyczące szkód łowieckich i postępowania w sytuacji wystąpienia szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną i chronioną w uprawach rolniczych. Nieoceniona była również możliwość dyskusji i zadawania indywidualnych pytań.

Szkolenie było niezbędne, ponieważ wśród rolników potrzebna jest rzetelna i praktyczna wiedza w związku z szacowaniem szkód łowieckich. Pozwoli to na uniknięcie nieporozumień  zarówno ze strony rolników jak i myśliwych.