22 września Międzynarodowy Dzień Świadomości Przewlekłej Białaczki Szpikowej

Plakat