Zakończyły się wybory na sołtysa i do rady sołeckiej w kolejnych sołectwach

Wybory w kolejnych sołectwa już za nami. Od godziny 8 rano mieszkańcy następnych pięciu sołectw oddawali głosy do urny przy wybranych kandydatach. Gratulujemy nowemu sołtysowi wsi Krasew i pozostałym sołtysom, którzy będą kontynuowali swoją pracę przez kolejne cztery lata.

Alina Kryjak – Wola Osowińska

Radosław Bącik – Nowiny

Łucja Wędroch – Krasew

Elżbieta Kulenty – Olszewnica

Ewa Mateusiak – Osowno

W najbliższą niedzielę odbędą się wybory w ostatnich pięciu sołectwach

  • Borki o godz. 8:00
  • Wrzosów o godz. 10:00
  • Pasmugi o godz. 12:00
  • Stara Wieś o godz. 14:00
  • Wola Chomejowa o godz. 16:00