Narodowe Czytanie 2022

W sobotę 3-go września odbyło się Narodowe Czytanie “Ballad i Romansów” Adama Mickiewicza. Dyrektor Biblioteki Publicznej w Borkach Paulina Ryndak-Gołoś przywitała wszystkich uczestników oraz słuchaczy rozpoczynając tym samym tegoroczną edycję. Wójt Gminy Borki Radosław Sałata odczytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, a następnie płynnie przeszedł do odczytania “Świtezianki”. Kolejne fragmenty przeczytała z-ca Wójta Ewa Mateusiak, Dyrektor GBP w Borkach Paulina Ryndak-Gołoś, p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Borkach Michał Nowacki oraz pracownik GOKiS Magdalena Kępińska. “Pierwiosnka” oraz “Panią Twardowską” przeczytały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Woli Osowińskiej, którym dziękujemy za włączenie się do akcji.
Do zobaczenia za rok!

Środy z Profilaktyką

 

Środy z Profilaktyką  to kampania Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dzięki niej dowiadujemy się, jak zapobiegać chorobom, jak wcześnie je wykrywać, na co zwracać uwagę.

.

Na stronie internetowej lubelskiego oddziału wojewódzkiego NFZ: www.nfz-lublin.pl, portalu YouTube  https://www.youtube.com/c/AkademiaNFZ  znajdują się do obejrzenia i pobrania ulotki i filmy, w których konsultanci medyczni z całego kraju nie tylko ujawniają tajniki wielu schorzeń, ale przede wszystkim podpowiadają, jak zadbać o swoje zdrowie.

Harmonogram Śród z Profilaktyką we wrześniu:

7 września 2022 r. – Profilaktyka grypy – szczepienia

14 września 2022 r. – Profilaktyka od najmłodszych lat. Higiena jamy ustnej

21 września 2022 r. – Styl życia w profilaktyce Alzheimera

28 września 2022 r. – Profilaktyka przeciwżylakowa

Zaproszenie

Lokalna Grupa Działania “Zapiecek” serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych liderów, przedsiębiorców oraz wszystkich mieszkańców zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru do udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027.
Spotkanie jest elementem opracowania Lokalnej strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas spotkań konsultacyjnych posłużą nam do przygotowania nowej strategii dla obszaru działania LGD.
KONSULTACJE SPOŁECZNE STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "ZAPIECEK" LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZAPIECEK” serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych liderów, przedsiębiorców oraz wszystkich mieszkańców zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru do udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027. Spotkanie jest elementem opracowania Lokalnej strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas spotkań konsultacyjnych posłużą nam do przygotowania nowej strategii dla obszaru działania LGD. DATA: 6 WRZEŚNIA 2022 R. GODZINA: 12.30 MIEJSCE: URZĄD GMINY BORKI www.lgdzapiecek.pl tel. 83 352 16 00 biuro@lgdzapiecek.pl PROGRAM SPOTKANIA: 1. Przedstawienie celu spotkania - część informacyjna. 2. Przedstawienie wniosków z ewaluacji LSR na lata 2014-2020 oraz wyników z analizy deskresearch obszaru objętego LSR. 3. Przeprowadzenie ankiety w zakresie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru. 4. Przeprowadzenie analizy SWOT w obszarach tematycznych, z uwzględnieniem kluczowych komponentów: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych oraz partnerstwa w realizacji LSR. 5. Podsumowanie spotkania SERDECZNIE ZAPRASZAMY! „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Spotkania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi