Wynajem sprzętu stanowiącego własność gminy

Urząd Gminy Borki zachęca do odpłatnego korzystania ze sprzętu stanowiącego własność Gminy Borki tj. 

 • Ciągnik
 • Ciągnik z równiarką drogową
 • Ciągnik z kosiarką bijakową
 • Ciągnik z WUKO
 • Ciągnik z pługiem do odśnieżania
 • KAMAZ (wywrotka)
 • Koparko-ładowarka
 • Autobus
 • Samochód Iveco (wywrotka 3,5 t)
 • Giętarka do blachy
 • Zagęszczarka 160 kg
 • Zagęszczarka 90 kg
 • Agregat prądotwórczy
 • Pilarka na wysięgniku do regulacji gałęzi
 • Ciągnik z rębakiem lub sam rębak
 • Ciągnik z kosiarką rotacyjną
 • Star 266 z pługiem do odśnieżania i piaskarką

Od 14 kwietnia 2022 r. istnieje możliwość odpłatnego korzystania ze sprzętu stanowiącego własność Gminy Borki. Warunkiem skorzystania z ww. sprzętu jest złożenie wniosku do tut. Urzędu Gminy Borki, ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki o korzystanie ze sprzętu oraz określenie przypuszczalnego terminu jego udostępnienia.

Rozliczenie za korzystanie z ww. sprzętu będzie dokonywane na podstawie stawek określonych w aktualnie obowiązującym zarządzeniu ws. ustalenia stawek robocizny oraz stawek za korzystanie ze sprzętu stanowiącego własność Gminy Borki

Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonu: 81 478 54 22

Wniosek o korzystanie ze sprzętu

STAWKI ZA KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU ORAZ TABORU KOŁOWEGO

 

  

Cudze chwalicie, swoje poznajcie

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego kontynuuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl.

Polskiebazarek.pl jest realizacją polityki rozwoju rynków rolnych. Dokonując zakupów poprzez platformę, konsument ma pewność wysokiej jakości żywności, jak również świadomość jej pochodzenia, producent – bezpośredni zysk.

 

Trening systemu wczesnego ostrzegania

W dniu 10 kwietnia 2022 r. (niedziela) o godzinie 8:41 przeprowadzony zostanie trening systemu wczesnego ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych mający na celu upamiętnienie 12 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.

W związku z powyższym  mieszkańcy są proszeni, by sygnał, który zostanie nadany w tym dniu (dźwięk ciągły syren trwający 1 minutę) potraktować jako ćwiczebny i nie podejmować z tego tytułu żadnych działań.