Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1372), art. 6 ust. 3-6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Borki nr XII/72/2019 r. z dnia 22.08.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Borki Wójt Gminy Borki zarządził konsultacje w sprawie:  projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035.

Czytaj dalej  Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Zaproszenie na XLVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Borki

Zapraszamy na XLVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Borki, która odbędzie się 11 października br. (poniedziałek) o godz. 14:30.

Jednocześnie informujemy, że począwszy od tych obrad sesji Rady Gminy Borki transmisje na żywo oraz nagrania obrad znajdą się na stronie: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/2483/rada-gminy-borki.htm

Porządek obrad znajduje się na zdjęciu (kliknij):

Ogłoszenie o XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Borki w dniu 11.10.2021 r.

Lubelskie Rowerowe z KSOW-em

Celem rajdu są: promocja działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, aktywizacja mieszkańców wsi, promowanie i upowszechnianie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców lubelskich terenów wiejskich, poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych ziemi lubelskiej oraz informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym.

Termin rajdu: 9 października 2021 roku, godz. 10.00

Miejsce rajdu: Poleski Park Narodowy (w części położonej na terenie Gminy Urszulin)

Więcej informacji znajduje się tutaj

Lubelskie Rowerowe z KSOW-em zaproszenie 9.10.2021