Informacja o realizacji zadań współfinansowanych ze środków „Funduszu Dróg Samorządowych”

Na terenie Gminy Borki  ukończone zostały prace polegające  na przebudowie dróg objętych dofinansowaniem udzielonym w 2020 roku ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

 1. “Przebudowa drogi gminnej nr 102117L w m. Wola Chomejowa na terenie gminy Borki”

Przebudowa drogi gminnej nr 102117L w m. Wola Chomejowa na ternie gminy Borki obejmuje m.in.:

 • roboty przygotowawcze i pomiarowe
 • usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
 • roboty ziemne
 • formowanie i zagęszczenie nasypów
 • podbudowa z kruszyw łamanych
 • skropienie nawierzchni asfaltem
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanek mineralno-bitumicznych
Kwota dofinansowania FDS – 194 083,00 zł
Całkowita wartość Inwestycji – 277 262,55 zł

 

2. “Przebudowa drogi gminnej nr 102127L w m. Wola Osowińska w km 0+00-0+710”

Przebudowa drogi gminnej nr 102127L w m. Wola Osowińska w km 0+00-0+710 obejmuje m.in.:

 • roboty przygotowawcze i pomiarowe
 • rozebranie obrzeży betonowych
 • roboty ziemne
 • podbudowa z kruszyw łamanych
 • chodniki i wjazdy
 • nawierzchnia z kostki brukowej
 • mechaniczne skropienie emulsją  asfaltową
 • pobocza utwardzone z kruszywa łamanego
Kwota dofinansowania FDS – 407 545,00 zł
Całkowita wartość Inwestycji – 582 208,18 zł