Zarządzenie nr 52 Wójta Gminy Borki z dnia 30 marca 2021 r.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany lokalizacji  pomnika upamiętniającego poległych za wolność i niepodległość Polski w latach 1939-45.

Konieczność zmiany lokalizacji ww. pomnika wynika  z realizacji projektu „Nowa odsłona Gminy Borki – Rewitalizacja” oraz pracami budowlanymi jakie będą prowadzone na działce nr 645/1 położonej w miejscowości Wola Osowińska.

Dokumenty do pobrania: Zarządzenie załącznik nr 1 – ankieta

Ankietę można również wypełnić online poprzez stronę konsultacji

Uwaga!

Termin nadsyłania zgłoszeń w Konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP przedłużony do 18 kwietnia!

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegóły w linku:

Informacja od Samorządu Województwa Lubelskiego w sprawie kampanii edukacyjnej: “Lubelskie -wspólnie dla pszczół”

Uprzejmie informuję, że Samorząd Województwa Lubelskiego w bieżącym roku kontynuuje wielopłaszczyznowe działania na rzecz podniesienia świadomości społecznej o roli i znaczeniu pszczół w ramach kampanii edukacyjnej: “Lubelskie – wspólnie dla pszczół”. Jednym z filarów naszej akcji są działania skierowane do osób stosujących środki ochrony roślin, szczególnie rolników i sadowników. Ich założeniem jest uświadamianie zagrożeń oraz wypracowanie dobrych, partnerskich relacji między rolnikami a pszczelarzami. Zachęcam także do zapoznania się z dotychczasowymi i planowanymi działaniami w ramach kampanii “Lubelskie-wspólnie dla pszczół”, które są przedstawione na stronach internetowych www.lubelskie.pl/pszczola oraz facebook.com/LubelskieWspolnieDlaPszczol.

Rozliczaj PIT w Gminie Borki

Mieszkańcy Gminy Borki

Zbliża się czas składania rozliczeń podatkowych PIT. Pieniądze z rocznych rozliczeń podatkowych w około 38% trafiają do budżetu gminy, w której są Państwo zameldowani lub wskażą jako miejsce zamieszkania.

Jeżeli gmina Borki jest miejscem, w którym chcesz żyć bezpiecznie i wygodnie, rozlicz PIT w swojej gminie. W ten sposób przekażesz część swojego podatku na jej rozwój.

Twój podatek ma wpływ na polepszenie warunków Twojego życia- budowę dróg, kanalizacji, wodociągów, budowę domów kultury, unowocześnienie szkolnictwa oraz wspieranie społeczeństwa obywatelskiego.

Nie musisz być zameldowany w gminie Borki, by część Twojego podatku zasiliła jej budżet. Wystarczy na pierwszej stronie części B zeznania podatkowego wpisać faktyczny aktualny adres zamieszkania, oraz dołączyć wypełniony formularz aktualizacyjny ZPA-3.

Pragnę podziękować, że wybrali Państwo gminę Borki na miejsce swojego zamieszkania. Gmina Borki jest naszą wspólną wartością. To od nas wszystkich zależy jak się będzie rozwijać.

Z wyrazami szacunku

pplk rez. Radosław Sałata

Wójt Gminy Borki