Projekt Domowej Opieki Medycznej (DOM)

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło projekt Domowej Opieki Medycznej (DOM), czyli systemu zdalnego monitoringu pacjentów z COVID-19 z grup podwyższonego ryzyka za pomocą aplikacji PulsoCare. Program DOM rozpoczęliśmy od pilotażu w województwie małopolskim, natomiast od 10 listopada został rozszerzony na całą Polskę. Do programu DOM pacjentów ze zdiagnozowanym zakażeniem COVID-19 kwalifikują lekarze POZ na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego. Zakwalifikowany pacjent otrzymuje poprzez SMS dane do logowania w systemie Pulsocare, a ponadto do jego domu listonosz dostarcza pulsoksymetr, dzięki któremu będzie na bieżąco badał poziom saturacji.

Szczegóły w załączonym piśmie

Podsumowanie wyników ankiet: „Rodzaje usług medycznych na terenie gminy Borki”

W dniu 26 listopada w Urzędzie Gminy Borki nastąpiło podsumowanie wypełnionych ankiet pn: „Rodzaje usług Medycznych na terenie gminy Borki”

Ankietę w formie papierowej wypełniło 49 osób, natomiast w formie elektronicznej na stronie internetowej konsultacji społecznych  wzięło udział 19 osób. Szczegóły głosowania i wyniki końcowe znajdują się w  załączonym pliku.

Informacja dotycząca Odbioru odpadów od osób znajdujących się w izolatoriach domowych

Informujemy, że wszystkie odpady wytworzone przez mieszkańców przebywających w izolatoriach domowych traktowane są jako materiał zakaźny i powinny być odbierane jako odpad medyczny. W związku z tym osoba izolowana nie wystawia odpadów wytworzonych w czasie choroby zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów  komunalnych. Zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego  należy odpady te umieścić w osobnym worku. Segregacja odpadów wytworzonych przez osobę izolowaną nie jest konieczna.

Uwaga! Osoby objęte kwarantanną to osoby zdrowe, odosobnione w wyniku narażenia na zakażenie, w związku z tym odpady wytworzone przez te osoby powinny być segregowane i wystawiane do odbioru przez firmę odbierającą odpady z terenu Gminy Borki zgodnie z obowiązującym harmonogramem.