Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Radzyńskiego

Przewodniczący Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim Robert Mazurek zaprasza na sesję Rady Powiatu, która odbędzie się 29 września 2020 roku (wtorek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim, ul. Pomiarowa 1.

Konkurs Ministerstwa Obrony Narodowej dla Organizacji Pozarządowych

 

Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „1918 i 1920 Pamiętamy”

Wszelkie wymagane dokumenty oraz regulamin konkursu znajdują się pod podanym linkiem:

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-132020wddekid

 

Pomoc dla Rolników, którzy zaprzestali produkcji trzody chlewnej w związku z ASF

W przypadku, gdy powiatowy lekarz weterynarii wyda decyzję zakazującą utrzymywania w gospodarstwie świń lub wprowadzenia ich do gospodarstwa, w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w oparciu o zapisy art. 44. ust. 1 pkt 9, art. 45 ust.1. pkt 3a, art.46 ust. 3 pkt 3a, art. 47 ust. 1 lub art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2017 r. poz. 1855 z późn. zm.), rolnik którego decyzja dotyczy, może skorzystać z programu pomocowego realizowanego przez ARiMR dla producentów trzody chlewnej, którzy zaprzestali produkcji świń.

Powyższy program pomocowy realizowany jest w 2020 i 2021 roku na podstawie § 13p Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.).

Wysokość pomocy jaką może otrzymać rolnik jest iloczynem średniej rocznej liczby świń (jednak nie więcej niż 50 szt.), stawki pomocy w wysokości 0,36 zł i liczby dni obowiązywania zakazu produkcji świń w danym roku kalendarzowym.

Pomoc jest realizowana przez Biura Powiatowe ARiMR na terenie całego kraju w systemie naboru ciągłego.

Spisz się jak na rolnika przystało!

Powszechny Spis Rolny trwa od 1.09.2020 do 30.11.2020 r. Rolniku wejdź na stronę: spisrolny.gov.pl i spisz się online. Jest to najwygodniejsza dla Ciebie forma wypełnienia obowiązku spisowego. Pozwala bowiem na dostęp do formularza spisowego w dowolnie wybranym momencie, tj. o dowolnej godzinie, zarówno rano jak i wieczorem, a w przypadku niedokończenia wypełniania ankiety można się wylogować i w ciągu kilku dni zalogować ponownie by zakończyć jej wypełnianie. Poza tym możesz przekazać informacje o swoim gospodarstwie rolnym wykorzystując w tym celu dowolne urządzenie, czyli smartfon, tablet, laptop lub też komputer stacjonarny. Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r.
Jeśli będziesz miał jakąkolwiek trudność ze spisaniem zadzwoń na Infolinię spisową: 22 279 99 99.

 

Rozporządzenia Nr 37 i 38 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 września 2020 r

Rozporządzenie Nr 37 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 września 2020 r. w sprawie postępowania ze zwłokami dzików na terenie woj. lubelskiego oraz Rozporządzenie nr 38 Wojewody Lubelskiego z dn. 2 września 2020 r. w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie woj. lubelskiego. W związku z informacją od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radzyniu Podlaskim o zagrożeniu ASF

Szczegóły w załączniku

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.