Zapraszamy na bezpłatne szkolenia

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Olszewnica „Olszewiacy” zaprasza na cykl szkoleń skierowanych do mieszkańców gminy Borki (i nie tylko) „Bądź świadomy w swojej dziedzinie”.

Zapisy: do 11 sierpnia lub do wyczerpania limitu miejsc.

Szkolenia są bezpłatne. Ich celem jest poszerzenie wiedzy uczestników wybranych zakresach tematycznych, integracja mieszkańców okolicy oraz motywacja do rozwoju i podejmowania nowych działań.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Każdy z uczestników otrzyma bezpłatny pakiet startowy, a w trakcie szkoleń jest przewidziana przerwa kawowa z poczęstunkiem oraz obiad.

Szkolenia będą odbywać się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Borkach: Wola Osowińska, ul. Wesoła 29.

Szczegóły znajdują się na plakacie, a szczegółowy plan szkoleń w tym pliku (kliknij): Program szkolen

Organizator składa podziękowania pracownikom GOKiS za pomoc w zorganizowaniu szkoleń, udostępnienie sal oraz promocję projektu.

Projekt „Bądź świadom w swojej dziedzinie” jest finansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Rusza I edycja konkursu „Ekolubelskie 2020”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie organizuje pierwszą edycję konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne „Ekolubelskie 2020”. Zwycięzcy otrzymają tytuł „Lubelski Ekorolnik 2020”. Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy i promocję gospodarowania metodami ekologicznymi, identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w innych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Czytaj dalej Rusza I edycja konkursu „Ekolubelskie 2020”

Szukamy najlepszych „Rolników z Lubelskiego”

Rusza konkurs „Rolnik z Lubelskiego 2020”! Organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Projekt ma za zadanie wyróżnić najlepszych rolników, którzy w Lubelskim mieszkają i prowadzą swoje gospodarstwa. W tym roku wybieramy najlepszych rolników w czterech kategoriach konkursowych. Zachęcamy do zgłaszania kandydatur!

Konkurs, ze względu na zagrożenie epidemiczne, odbywa się bez wizytacji w gospodarstwach, dlatego też niezbędne jest przesłanie szerokiej dokumentacji osiąganych wyników i sukcesów związanych z gospodarstwem. Dodatkowo punktowane będzie dołączenie do zgłoszenia filmu promującego gospodarstwo.

Czytaj dalej Szukamy najlepszych „Rolników z Lubelskiego”

Rajd rowerowy z grą terenową pod nazwą „Lubelskie rowerowe z KSOW-em”

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski – serdecznie zapraszają na Rajd rowerowy z grą terenową pod nazwą „Lubelskie rowerowe z KSOW-em”.

Rajd przeznaczony jest dla mieszkańców obszarów wiejskich z województwa lubelskiego, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Start rajdu przewidziany jest na godzinę 10:00, rejestracja uczestników od godziny 9:00.

Trasa rajdu przebiega szlakiem rowerowym Doliną Tyśmienicy i wynosi 35 kilometrów. Na niej rozmieszczone będą 4 punkty, w których przeprowadzona zostanie gra terenowa, podczas której sprawdzimy  wiedzę uczestników na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w zakresie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz walorów przyrodniczo-turystycznych  Lubelszczyzny. O zwycięstwie zadecyduje suma punktów zdobytych w grze oraz czas przejazdu.

Informacja w sprawie instalacji solarnych i fotowoltaicznych

Informacja w sprawie instalacji solarnych i fotowoltaicznych

Szanowni mieszkańcy Gminy Borki biorący udział w projekcie:
„Eko Energia w Gminie Borki”

Wzory umów na poszczególne instalacje solarne i fotowoltaiczne są zamieszczone na stronie gminy Borki  celem umożliwienia wcześniejszego zapoznania się z ich treścią:

Umowa fotowoltaika Borki

Umowa solary Borki

Zapraszamy do podpisania już wypełnionych umów o dane uczestników projektu od dnia 3 sierpnia 2020 r.

Informacja Wójta Gminy Borki dotycząca przedłużenia przyjmowania wniosków o oszacowanie strat w związku z nawalnymi deszczami

W związku z dużą ilością wniosków o oszacowanie strat spowodowanych  licznymi deszczami nawalnymi na terenie gminy Borki, zostaje wydłużony termin składania wniosków do 24 lipca 2020 r. (piątek)

Wójt Gminy informuje iż rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych, mogą złożyć w Urzędzie Gminy Borki wniosek o oszacowanie strat. Rolnicy proszeni są o niezwłoczne składanie wniosków. Wniosek dostępny jest w Urzędzie Gminy pokój nr 9 lub dostępny na stronie Gminy Borki w poniższych załącznikach:

Niezbędnym załącznikiem do wniosku o oszacowanie strat jest wniosek o dopłaty bezpośrednie składany do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dostępność komunikacyjna w pomocy społecznej

W dniu 13 lipca 2020 r. w siedzibie Fundacji ASDreamer w Lublinie odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące nawiązanej współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach ze wspomnianą Fundacją. Naszym wspólnym pragnieniem jest zrealizowanie dostępności komunikacyjnej w pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością, w  tym w szczególności dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Inicjatorem i koordynatorem rozpoczętych działań jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który wspólnie z partnerem i opiekunem naukowym Fundacją ASDreamer kierowaną przez Panią Prezes dr n. hum Katarzynę Wieczorek (Patyk) rozpoczyna pracę nad wdrożeniem nowatorskich rozwiązań na rzecz osób z niepełnosprawnością, którzy jako odbiorcy pomocy społecznej zasługują na równe prawa we wszystkich sferach swojego funkcjonowania. Podpisana pomiędzy partnerami umowa o współpracy jest jednym z  elementów realizacji idei niedawnego przystąpienia GOPS do Porozumienia na rzecz dostępności, którego sygnatariuszem Ośrodek stał się w dniu 29 czerwca bieżącego roku w obecności Pani Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak.