Spotkanie Noworoczne w Sitnie

26 stycznia odbyło się Spotkanie Noworoczne w Domu Kultury w Sitnie. Podczas wydarzenia został podsumowany ubiegły rok w gminie Borki (rozwój gminy, inwestycje, kultura, sport i in.).

W tym roku gościliśmy Starostę Powiatu Radzyńskiego Szczepana Niebrzegowskiego, Wicestarostę Radzyńskiego Michała Zająca, Członka Zarządu Powiatu Radzyńskiego Grzegorza Kowalczyka oraz Proboszcza Parafii Narodzenia NMP w Woli Osowińskiej Ks. kan. Stefana Kurianowicza. Licznie zebrali się również radni, sołtysi, dyrektorzy szkół i jednostek podległych, prezesi stowarzyszeń i organizacji, zespoły śpiewacze, koła gospodyń wiejskich, przedstawiciele OSP działających na terenie Gminy oraz mieszkańcy gminy.

Jako pierwszy wystąpił Chór Parafialny „Ave Maria ”.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Borki Radosław Sałata, który podziękował za aktywną, efektywną i twórczą działalność kulturalną i sportową na rzecz Gminy. Zostały również wręczone statuetki i podziękowania dla najbardziej zasłużonych osób.

Przed zebraną publicznością wystąpili:
– Koło Gospodyń Wiejskich z Sitna,
– Zespół Śpiewaczy z Nowin,
– Zespół Śpiewaczy „Olszewianki” z Olszewnicy,
– Koło Gospodyń Wiejskich „Jutrzenka ” z Woli Chomejowej,
– Koło Gospodyń Wiejskich „Osowianki” z Osowna,
– Koło Gospodyń Wiejskich z Tchórzewa,
– Koło Gospodyń Wiejskich „Paprocie” z Krasewa,
– Seniorzy z Gminy Borki,
– Grupa „Pod zielonym dębem”.

Po części oficjalnej był czas na poczęstunek i wspólną zabawę. Dziękujemy wszystkim za miłe spotkanie i już teraz zapraszamy za rok

(ml mk – GOKiS)

KURS CHEMIZACYJNY DLA ROLNIKÓW

Lubelska Izba Rolnicza zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia kursu chemizacyjnego dla rolników w Urzędzie Gminy Borki. Kurs odbędzie się do końca lutego br. po zebraniu chętnych (o dokładnym terminie będziemy informować).
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 81 478 54 22 (p. Ewelina Grzywacz).
Koszt szkolenia – 60 zł;
PRZYPOMINAMY: Każda osoba, która stosuje środki ochrony roślin, powinna posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin prze pomocy opryskiwaczy. Zaświadczenie jest wydawane na okres 5 lat. Art. 64 z dn. 8 marca 2013 r. o ochronie roślin.

Ogłoszenie: otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego

Uwaga! Wójt Gminy Borki ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w roku 2020:

1.  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

Zarządzenie nr 5;
Wzór oferty;

2. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Zarządzenie nr 6;
Wzór oferty;

3. w zakresie turystyki i krajoznawstwa:

Zarządzenie nr 7;
Wzór oferty.

Oferty należy składać do 06 lutego do godz. 17:00 – szczegóły w treści ogłoszeń. 
Uwaga: w tegorocznym konkursie obwiązują nowe wzory ofert.