Nowa giełda rolna w Internecie

Na prośbę administratorów informujemy o powstaniu internetowej giełdy rolnej o nazwie Rynek-Rolny.pl. Serwis jest skierowany przede wszystkim do rolników, ogrodników i sadowników. Przy pomocy giełdy rolnicy mogą w szybki i łatwy sposób sprzedać lub nabyć środki do produkcji rolnej. Giełda i portal Rynek-Rolny.pl to niezwykle przydatne narzędzie do pracy w nowoczesnym rolnictwie. Serwis znajduje się pod następującym adresem www: https://www.rynek-rolny.pl/

Wójt Gminy Borki na otwarciu warsztatów

22 listopada br. o godzinie 12.00 odbyło się otwarcie budynku kształcenia zawodowego przy ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Wzięli w nim udział m.in.: starosta Szczepan Niebrzegowski, po. wojewody lubelskiego Robert Gmitruczuk, dyrektor ZSP Grażyna Dzida, ks. prałat Roman Wiszniewski, przedstawiciel marszałka Radosław Plandowski, radny Sejmiku Wojewódzkiego Sławomir Sosnowski, przewodniczący Rady Powiatu Robert Mazurek, burmistrz Jerzy Rębek, kurator oświaty Teresa Misiuk, byli starostowie Lucjan Kotwica i Jerzy Kułak, były dyrektor ZSP Zdzisław Janus oraz wykonawca inwestycji Marek Szczepaniuk. Wśród zaproszonych gości był również Wójt Gminy Borki ppłk rez. Radosław Sałata.

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. Dofinansowanie projektu z UE: 2 999 700,00 zł, a wartość projektu w zakresie budowy to blisko 10,5 mln zł.

Udział Wójta Gminy Borki w debacie o NATO

20 listopada odbyła się konferencja poświęcona 20. rocznicy obecności Polski w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz 70. rocznicy powstania NATO.


Jednym z uczestników spotkania był Wójt Gminy Borki ppłk rez. Radosław Sałata – absolwent dęblińskiej „Szkoły Orląt” i Akademii Marynarki Wojennej, który w czasie służby pracował m.in. w strukturach Paktu Północnoatlantyckiego w Holandii współtworząc mobilne jednostki bojowe NATO.
Podczas wydarzenia prelegenci poruszyli m.in. zagadnienia związane z funkcjonowaniem oraz strukturami NATO. Omówione zostało także militarne zaangażowane Polski w misje realizowane w ramach Paktu.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie, Instytut Europy Środkowej oraz RODM Lublin.

(Fot.: Regionalny Ośrodek Debaty Miedzynarodowej w Lublinie)

Świąteczny kiermasz za nami

Już po raz piąty lokalni twórcy rękodzieła artystycznego, producenci żywności oraz Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy spotkali się na kiermaszu, który odbył się 24 listopada w sali gimnastycznej ZPO w Borkach. Od godziny 11.00 można było podziwiać oraz kupować wyroby zgromadzonych wystawców.

Czas umilały prezentacje młodych wokalistów działających we współpracy z GOKiS. Słuchaliśmy Julii Cabaj, Natalii Zając, Damiana Paryska, Kamila Mitury oraz Rafała Piłata i Emilii Kozak.

Na głodnych czekała pysznie „sprawiona” przez panie kucharki grochówka oraz stolik kawowy ku pokrzepieniu. Nad całością czuwali wyjątkowo sprytni wolontariusze:
Ewelina Sałata, Marcelina Filip, Patrycja Filipek, Katarzyna Gomoła, Martyna Och, Julia Żeleźnik, Klaudia Górna, Julia Kożuch, Łukasz Rola, Kamil Tryc. Oglądaliśmy również prezentację dorobku wokalnego KGW Paprocie z Krasewa, które realizowały w ostatnich tygodniach Projekt Działaj Lokalnie Wszystkie Dzieci Śpiewają.

Dziękujemy dyrekcji, wolontariuszom i wszystkim pracownikom ZPO w Borkach za wsparcie w organizacji wydarzenia. Ukłony dla sponsorów: Bank Spółdzielczy Odział Borki i GS Samopomoc Chłopska. Za wsparcie finansowe dziękujemy również Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Borkach. Patronatem medialnym Kiermasz Świąteczny objął portal iledzisiaj.pl
Do zobaczenia już za rok.

Budowa dwóch siłowni zewnętrznych ze strefami relaksu zakończona

Gmina Borki zakończyła zadanie Budowa dwóch siłowni zewnętrznych ze strefami relaksu na terenie gminy Borki w ramach projektu Otwarta Strefa Aktywności (OSA), dofinansowanego przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019.

W naszej gminie zbudowano dwa obiekty: pierwszą w Krasewie przy Szkole Podstawowej, a drugą – w Starej Wsi na terenie kompleksu boisk. Łączna wartość inwestycji wynosi 99 999,00 zł przy dofinansowaniu na kwotę 49 999,50 zł.

Obie siłownie zewnętrzne zostały wyposażone w:

  • steper +biegacz,
  • prasa nożna + biegacz +wyciskanie siedząc,
  • wioślarz + biegacz + orbitrek,
  • drabinka + pylon + podciąg nóg,
  • wyciąg górny,
  • rower + surfer + twister,

Strefy relaksu zostały wyposażone w:

  • stół do gry w tenisa stołowego,
  • stół do gry w szachy i chińczyka,
  • ławka zewnętrzna parkowa,
  • tablica informacyjna.

Wszystkie urządzenia posiadają europejskie normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015.

Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet

W 1999 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała oficjalnie 25 listopada Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Ten dzień rozpoczyna Międzynarodową Kampanię 16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć – kampanię, którą zainicjował w roku 1991 Women’s Global Leadership Institute przy Uniwersytecie Rutgers. Od tamtego czasu kampania odbywa się między 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka.

Dzień 25 listopada został wybrany dla upamiętnienia morderstwa sióstr Mirabal (Patria, Minerva i Maria Teresa) w 1960 roku w czasach dyktatury Rafaela Trujillo w Republice Dominikany. Natomiast w Polsce kampania wiąże się z przypadającą 28 listopada rocznicą  doprowadzenia do zrównania praw wyborczych bez względu na płeć w wyniku wieloletniej walki działaczek organizacji kobiecych.

Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa nie jest sprawą prywatną; to poważne naruszenia praw człowieka, godzące w prawo do życia, zdrowia, zakaz tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz dyskryminacji.

Nie bądźmy obojętni wobec przemocy – nie tylko w tym dniu

Gdzie szukać pomocy?

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Infolinia: 800 120 002 (płatny tylko pierwszy impuls) czynny od poniedziałek – sobota: 10.00-22.00, niedziele i święta – 10.00-16.00

numer płatny: ( 22) 666-00-60 czynny od poniedziałek -piątek: 10.00-22.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach

Ul. Wojska Polskiego 41

21-345 Borki

Tel.: (81) 857 42 77

Tel. alarmowy: 511 55 28 90

email: gops@gminaborki.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim
ul. Lubelska 5
tel. (83) 352 72 66
email. pcpr.radzyn@pra.pl

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Lokalny Punkt w Radzyniu Podlaskim

Ul. Warszawska 32

21-300 Radzyń Podlaski

Tel. 504 806 438 (całodobowy dyżur telefoniczny)

Dzielnicowy gminy Borki

asp. szt. Piotr Purgał

Tel.: (83) 351 22 54, 798 003 595

email: dzielnicowy.radzynpodl.5@lu.policja.gov.pl 

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków, skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 112 lub 83 35 12 210

Pyza na tchórzewskich dróżkach – podsumowanie

Koło Gospodyń Wiejskich w Tchórzewie od 1 sierpnia do 31 października 2019 roku realizowało projekt Pyza na tchórzewskich dróżkach. Środki na realizację projektu pochodzą z konkursu grantowego z programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wartość dofinansowania wynosiła: 4 500 zł.

W ramach projektu odbywały się cykliczne spotkania z dietetykiem, na których uczestnicy zdobywali wiedzę o zasadach prawidłowego odżywiania oraz przygotowywania zdrowych i smacznych potraw. Poznali też piramidę żywienia. Przy okazji warsztatów integrowała się społeczność: i starsi, i młodsi, a na zakończenie odbyło się podsumowujące ognisko „Święto warzyw i dyni”.

W wyniku warsztatów uczestnicy w przyjaznej atmosferze poszerzyli wiedzę z zakresu dietetyki oraz ugruntowali zdolności kulinarne, zaś dla KGW z Tchórzewa projekt okazał się źródłem satysfakcji z pomyślnie przeprowadzonych działań, ogniska integracyjnego oraz wzmocnienia więzi międzyludzkich. Kobiety z koła gospodyń zdobyły cenną wiedzę, doświadczenie i umiejętności w zakresie pisania wniosków i realizacji projektów.